Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia służb mundurowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia służb mundurowych przygotowują specjalistów psychologów do współpracy ze służbami mundurowymi.

Specjalność ta jest dedykowana dla osób już pracujących lub chętnych do podjęcia pracy w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego takich jak:

 • Policja
 • służba więzienna
 • straż miejska
 • wojsko
 • straż pożarna
 • straż graniczna
 • służby celne
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Służba Ochrony Państwa
 • służby likwidujące zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi.

PROFIL ABSOLWENTA

Na specjalności Psychologia służb mundurowych, dzięki zajęciom merytorycznym i praktycznym prowadzonym przez specjalistów, poznasz sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów, jakie mogą zaistnieć w służbach mundurowych.

Po studiach:

 • znasz zagadnienia psychologiczne związane z funkcjonowaniem służb mundurowych
 • wiesz jak zapobiegać i rozwiązywać problemy charakterystyczne dla służb mundurowych
 • znasz psychologiczne aspekty wsparcia psychicznego poszkodowanych
 • znasz strategie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
 • masz wiedzę na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i wyrażania emocji
 • wiesz jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocą

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • Psychologia penitencjarna i sądowa
 • Etyka zawodowa żołnierzy i funkcjonariuszy
 • Teorie i praktyka agresji
 • Wpływ społeczny w służbach mundurowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy