Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia dialogu w komunikacji społecznej

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Obecnie umiejętność skutecznej komunikacji oraz znajomość procesów wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi stała się podstawą sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Aby skutecznie się komunikować i unikać blokad potrzebna jest szeroko pojęta wiedza z zakresu psychologii i komunikacji społecznej.

Studia na specjalności Psychologia dialogu w komunikacji społecznej umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu uwarunkowań, blokad i możliwości dialogu oraz komunikacji społecznej w aspekcie jednostkowym i grupowym oraz międzykulturowym z uwzględnieniem komunikacji wizualnej.

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, łączących wiedzę merytoryczną z psychologii dialogu i umiejętnościami na temat komunikacji społecznej, w tym: informowania, porozumiewania się, przekonywania, budowania relacji wewnętrznych, jak również z otoczeniem w relacjach jednostkowych i grupowych.

Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy komunikując się bardzo profesjonalnie i skutecznie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery komunikacji społecznej. Mogą podejmować działania w takich zawodach jak: specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych. Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne.

Absolwent specjalności  psychologia dialogu w komunikacji społecznej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie dialogu i erystyki, a także komunikacji interpersonalnej, grupowej i publicznej oraz międzykulturowej. Posiada wiedzę z zakresu teorii i praktyki wpływu społecznego i jego zależności od komunikacji. Zna prawidłowości prawidłowego i skutecznego dialogu w ujęciu podmiotowymi i przedmiotowym, zna jego reguły i zakłócenia. Jest świadom roli stereotypów i uprzedzeń w procesie komunikacyjnym. Potrafi komunikować się nie tylko w sposób tradycyjny ale również wykorzystywać współczesnych mediów, zna specyfikę ich oddziaływania. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia dialogu w komunikacji społecznej

  • Komunikacja grupowa i publiczna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja wizualna
  • Teoria i praktyka wpływu społecznego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy