Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia biznesu i zarządzania

 

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Współczesny rynek pracy i przedsiębiorczości wymaga od kadry zarządzającej wielu kluczowych kompetencji dotyczących funkcjonowania człowieka w relacji z klientem, podejmowania decyzji, systemów motywowania, wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Celem studiów Psychologia biznesu i zarządzania jest dostarczenie wiedzy z obszarów psychologii biznesu, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, reklamy i marketingu oraz szeroko rozumianego biznesu. Przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania, nabycie i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi oraz doskonalenie kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania zmianą, tworzenia efektywnych zespołów, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Chcesz mieć przyszłościowy i atrakcyjny zawód, przyjdź do nas i podejmij studia na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania.

PROFIL ABSOLWENTA

Studenci specjalności Psychologia biznesu i zarządzania uzyskują wiedzę w zakresie kreatywności, twórczego i przedsiębiorczego myślenia, umiejętności wychodzenia ponad schematy myślowe i ograniczenia osobowościowe.

Nabytą wiedzę i umiejętności studenci będą mogli zastosować w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu m.in. w rekrutacji, szkoleniach, budowaniu strategii marketingowych, motywowaniu, zarządzaniu i przywództwie. Absolwenci studiów będą potrafili dokonać analizy: oczekiwań i zachowań konsumenta oraz uczestników rynków finansowych, procesów podejmowania decyzji, oceny ryzyka i skuteczności mechanizmów psychologicznych uruchamianych podczas odbioru reklam.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania

  • Psychologia biznesu
  • Podstawy zarządzania
  • Psychologia decyzji i zarządzania zmianą
  • Psychologia pracy i organizacji
  • Psychologia procesów kadrowych
  • Teorie i modele przywództwa
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie strategiczne
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy