Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Neuropsychologia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Neuropsychologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem związku między mózgiem a zachowaniem oraz funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym. Neuropsycholodzy zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i badaniem pacjentów z różnymi rodzajami uszkodzeń mózgu, takimi jak choroby neurodegeneracyjne, udary mózgu, choroby psychiczne i inne choroby neurologiczne. Do głównych narzędzi neuropsychologów należą testy neuropsychologiczne, które pozwalają na ocenę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, percepcja, inteligencja i funkcje językowe. Leczenie pacjentów przez neuropsychologów może obejmować terapię poznawczą, terapię behawioralną, terapię psychologiczną, a także specjalistyczne programy rehabilitacji po urazie mózgu. Neuropsycholodzy często pracują w zespole z innymi specjalistami, takimi jak neurolodzy, neurochirurdzy i terapeuci, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę. Neuropsychologia jest interdyscyplinarna, ponieważ opiera się zarówno na zasadach psychologii, jak i neurologii, co pozwala na lepsze zrozumienie i diagnozowanie różnych schorzeń mózgu i zaburzeń zachowania. Jeśli chciałbyś w przyszłości odkrywać zależności między pracą mózgu a zachowaniem człowieka, w celu pomocy innym ludziom – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Neuropsychologia jest przygotowany do pracy:

 • w instytutach naukowych prowadzących badania z zakresu neuropsychologii,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w placówkach dla osób z zaburzeniami rozwoju,
 • w domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • w klinikach rehabilitacyjnych,
 • w szpitalach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego,
 • w prywatnych poradniach,
 • w służbie zdrowia.

Podejmując studia na specjalności Neuropsychologia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu przedmiot zainteresowań oraz terminologię używaną w neuropsychologii (klinicznej i rozwojowej), neurologii, neuroanatomii oraz psychosomatyki,
 • wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz o związku pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań neurofizjologicznych emocji, emocji w procesie myślenia oraz emocji i ich związku z motywacją,
 • wiedzę na temat metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w neuropsychologii i rehabilitacji,
 • wiedzę na temat organizacji funkcjonalnej struktur mózgowia, uszkodzenia i dysfunkcji mózgu, kategorii zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka oraz mechanizmów powrotu zaburzonych funkcji i zachowań,
 • wiedzę na temat diagnozy neuropsychologicznej, formy pomocy psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów neurologicznych i ich otoczenia społecznego,
 • wiedzę na temat rozwój osobniczego układu nerwowego, znaczenia funkcjonowania układu nerwowego na poziomie komórkowym dla funkcjonowania całego układu nerwowego i organizmu,
 • wiedzę na temat metodyki pomocy psychologicznej, typowych zadań, norm i procedur, stosowanych w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na zastosowanie praktyczne,
 • umiejętność obserwacji i analizy podstawowych zjawisk społecznych w kontekście pracy psychologa ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologii,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu neurologii, neurobiologii oraz psychosomatyki, a także procesów i mechanizmów poznawczych w pracy psychologa,
 • umiejętności w zakresie diagnozowania oraz programowania terapii zaburzeń z wykorzystaniem farmakoterapii, rehabilitacji poznawczej lub treningu relaksacyjnego i wizualnego,
 • umiejętność kształtowania, rozwijania i wzmacniania kompetencji emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej oraz umiejętność rozpoznawania mechanizmów szantażu emocjonalnego,
 • umiejętność ocenienia znaczenia właściwego funkcjonowania neuronów dla zdrowia całego organizmu oraz zagrożenia jakie istnieją w środowisku dla dobrego funkcjonowania układu nerwowego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Neuropsychologia

 • Neurobiologia z neuroanatomią
 • Neuropsychologia kliniczna i rozwojowa
 • Neuropsychologia uzależnień
 • Podstawy psychosomatyki
 • Podstawy neurologii
 • Podstawy diagnozy neuropsychologicznej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy