Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Zarządzanie w Jednostkach Ochrony Zdrowia

STUDIA I STOPNIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA?

Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą,
powodują konieczność kształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej do
zarządzania w jednostkach będących częścią systemu ochrony zdrowia.
Zarządzanie w tego typu jednostkach wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno pod kątem
sprawnej obsługi pacjentów i zapewnienia wysokich standardów udzielanych usług oraz samej pracy
zatrudnionych w nich osób.

Specjalność jest odpowiedzią Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na coraz większe zapotrzebowanie
rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia.
Absolwent tej specjalności potrafi zarządzać pracą placówki medycznej wraz z prowadzeniem
dokumentacji pacjenta. Posiada podstawy autoprezentacji i budowania wizerunku organizacji, jak
również charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej.
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania,
organizowania, planowania i motywowania do pracy w placówkach medycznych.

Student po ukończeniu specjalności zdobędzie:
● wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o zarządzaniu, podstaw prawa pracy, kierowania
kadrami, uwzględniając uwarunkowania psychologiczne,
● wiedzę z zakresu podstawowych teorii dotyczących organizacji i zarządzania w kontekście
rozwoju jednostek ochrony zdrowia,
● wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, uwzględniając
współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, kondycję psychofizyczną, finansowanie
jednostek ochrony zdrowia,
● wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii zdrowia, a w
szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
● wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) skutecznych strategii
marketingowych oraz strategii public relations w kontekście płynności rynków usług
medycznych i ochrony praw pacjentów,
● wiedzę z zakresu ogólnych zasad tworzenia i rozwoju jednostek ochrony zdrowia w zakresie
realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze,
politykę kadrową, rolę kierownika-lidera oraz elementy komunikacji interpersonalnej,
● wiedzę z zakresu zarządzania promocją zdrowia, w tym finansowania placówek zdrowia,
● wiedzę na temat zarządzania relacjami z NFZ, marketingu jednostek opieki zdrowotnej i
wpływu społecznego,
● wiedzę z zakresu celów współpracy pracowników placówek medycznych i pacjentów
dotyczące leczenia, związanych z tym trudności emocjonalnych oraz problematycznych
zachowań w kontekście psychologii poznawczo -behawioralnej ,

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy