Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Edukacja i promocja zdrowia

STUDIA I STOPNIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA?

Edukacja i promocja zdrowia to procesy mające na celu zwiększenie świadomości i umiejętności
dotyczących zdrowia oraz wprowadzenie zmian w stylu życia, które pozytywnie wpływają na zdrowie
jednostki i społeczeństwa.

Edukacja zdrowotna polega na przekazywaniu wiedzy na temat zdrowia i chorób, a także na
rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Promocja zdrowia
natomiast, to działania mające na celu zwiększenie dobrostanu zdrowotnego i zmniejszenie ryzyka
chorób poprzez zmianę niekorzystnych zachowań i warunków życia.

Edukacja i promocja zdrowia są procesami, które pozwalają na zwiększenie świadomości na temat
zdrowia i jego ważności, a także na rozwijanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego
stylu życia. Dzięki edukacji zdrowotnej ludzie mogą poznać skuteczne metody zapobiegania
chorobom, a także lepiej zrozumieć swoje ciało i jego potrzeby. Promocja zdrowia natomiast,
pozwala na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz na poprawę warunków życia,
które wpływają na zdrowie.

 

Student po ukończeniu specjalności Edukacja i promocja zdrowia zdobędzie:

● wiedzę z zakresu terminologii nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb
żywieniowych, zakresie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka oraz fizjologii, w tym
mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w
przemianach metabolicznych oraz zachowaniach organizmu podczas wysiłku sportowego,
● wiedzę na temat zagrożeń zdrowia jednostki i populacji związanych ze stylem życia, jakością
środowiska przyrodniczego i społecznego oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego,
uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe, kondycję
psychofizyczną, w tym zagrożenia związane z problemem nikotynizmu, alkoholizmu,
narkomanii oraz innych rodzajów uzależnień,
● wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce, Europie i na świecie, oraz na temat
koncepcji działań w promocji zdrowia,
● wiedzę z zakresu zasad kształtowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom
cywilizacyjnym, profilaktyki uzależnień, w tym metod kształtowania odpowiednich zachowań
żywieniowych w cyklu życia,
● wiedzę z zakresu roli sportu i rekreacji w pedagogice zdrowia, metod implementacji
aktywności fizycznej do świadomości ludzi oraz kształtowania ich zdrowego i
zrównoważonego stylu życia,
● umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy, formułowania i rozwiązywania problemów
oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej szczególnie z
identyfikacją i analizą zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne i
psychologiczne,
● umiejętność identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie
edukacji i promocji zdrowia oraz podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych,
profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych.

Edukacja i promocja zdrowia i co dalej?
Po ukończeniu specjalności Edukacja i promocja zdrowia, absolwent będzie mógł znaleźć
zatrudnienie m.in. w:

  • szkołach i placówkach oświatowych
  • organizacjach pozarządowych
  • służbie zdrowia publicznego
  • przedsiębiorstwach i firmach
  • instytucjach edukacyjnych i badawczych
  • opiece zdrowotnej
  • mediach i redakcjach
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy