Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność BHP i ochrona p.poż. na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty do spraw BHP.

Po ukończeniu studiów masz szerokie możliwości związane z rozwojem kariery – możesz pełnić funkcję wewnętrznego lub zewnętrznego inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej, zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkolić w tym zakresie.

Duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w pracy zawodowej zarówno w biznesie, jak i w instytucjach rządowych i pozarządowych, także w obszarze ochrony środowiska.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności BHP i ochrona p.poż. jesteś specjalistą wykształconym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wiesz, jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Po studiach:

 • jesteś dobrze przygotowana/y do profesjonalnego wykonywania zadań wewnętrznych lub zewnętrznych służb BHP
 • znasz regulacje prawne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią i ryzykiem zawodowym
 • wiesz jak zapobiegać pożarom i reagować w sytuacji zagrożenia pożarowego
 • potrafisz przekazać wiedzę związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem
 • potrafisz przeprowadzić działania ratowniczo – gaśnicze
 • znasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posługujesz się językiem specjalistycznym, zawodowym

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Działania ratowniczo-gaśnicze
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy