Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW,

Specjalność: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Promocja zdrowia jest wektorem, bez którego nie sposób mówić o osiągnięciu przez człowieka jego pełnego potencjału zdrowotnego. Specjalność Edukacja zdrowotna i  promocja zdrowia jest odpowiedzią Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na znaki czasu i najaktualniejsze tendencje światowe. Głównym zadaniem wpisanym w plan studiów, dobór zajęć teoretycznych i praktycznych jak i wybór kadry akademickiej, jest przygotowanie edukatorów zdrowotnych i specjalistów z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. Promocja zdrowia, obok profilaktyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji, jest jednym z czterech filarów, na których opiera się współczesna medycyna. Dbanie o higieniczny  styl życia, zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi zdrowie, kształtowanie mikro- i makroczynników prowadzących do zdrowia – to tylko część wyzwań i zadań, które czekają na specjalistów z dziedziny edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia już dzisiaj, i które pozostaną aktualne także w dalszej perspektywie.

Zdobyta wiedza i kwalifikacje pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w:

 • strukturach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i samorządowym,
 • organizacjach zaangażowanych w realizację założeń państwowej i światowej polityki zdrowotnej,
 • mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta,
 • fundacjach i stowarzyszeniach promujących zdrowy styl życia,
 • samodzielnie zaprojektowanych miejscach pracy, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i bieżące potrzeby społeczne.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia:

 • wyróżniasz się wiedzą o zdrowiu i promocji zdrowia;
 • znasz założenia polityki zdrowotnej;
 • potrafisz przygotować programy profilaktyczno-zdrowotne;
 • umiesz wskazać najważniejsze zagrożenia zdrowotne w Polsce i świecie i potrafisz im zapobiegać;
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy;
 • znasz specjalistyczny język obcy – potrafisz porozumieć się z międzynarodowymi jednostkami odpowiedzialnymi za prewencję zdrowotną.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

 • Edukacja zdrowotna w rodzinie, szkole, mediach i reklamie
 • Prawo i polityka zdrowotna
 • Programy profilaktyczno-zdrowotne
 • Sport i rekreacja w pedagogice zdrowia
 • Zdrowie psychiczne

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy