Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Bioterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Poszerz perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą: zostań specjalistę ds. bioterroryzmu!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności na temat przyczyn zagrożeń bioterroryzmem, przeciwdziałaniom aktom terrorystycznym
w zakresie użycia broni biologicznej, podejmowania działań  prewencyjnych, profilaktycznych, kryzysowych i ratowniczych. Przygotuj się do pracy w strukturach systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w organizacjach międzynarodowych
i zagranicznych przedstawicielstwach Polski,  których zadaniem będzie nie tylko reagowanie na przypadki użycia broni biologicznej przez terrorystów, ale również prognozowanie oddziaływanie na efekty psychologicznej paniki i chaosu, masowymi zachorowaniami i śmiertelnością.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. bioterroryzmu i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • w instytucjach i organach państwowych i samorządowych związanych z profilaktyka i prewencją antyterrorystyczną,
  • w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP,
  • w służbach mundurowych w jednostce lub oddziale antyterrorystycznej.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności bioterroryzm na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności o zagrożeniach z użyciem broni biologicznej, analizy i oceny ryzyka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, analizowania i przeciwdziałania bioterroryzmowi. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bioterroryzm

  • Działania służb w razie zagrożenia biologicznego
  • Epidemiologia zakaźna
  • Ocena ryzyka wystąpienia epidemii
  • Regulacje prawne dotyczące zagadnieniom bioterroryzmu
  • Systemy wykrywania broni biologicznej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy