Katalog nr 13 | Pozostałe monografie wieloautorskie

Autor: dr Danuta BARTKOWIAK, dr Grażyna GRADZIŃSKA (red. nauk.)INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA – WYBRANE KONTEKSTY
Tytuł:  INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA – WYBRANE KONTEKSTY
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-970779-0-4
Okładka: miękka
Ilość stron: 168
Recenzenci:  dr Danuta BARTKOWIAK, prof. WSB, dr Grażyna GRADZIŃSKA, prof. WSB
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: dr Wojciech PESTRZYŃSKI, dr Magdalena PINKOWICKAZachowania suicydalne w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Autor: dr Wojciech PESTRZYŃSKI, dr Magdalena PINKOWICKA
Tytuł:  Zachowania suicydalne w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2023
ISBN:  978-83-964646-4-4
Okładka: miękka
Ilość stron: 128
Recenzenci:  dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. UKW, dr hab. Ewa MISTERSKA, prof. WSB
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: dr Wojciech PESTRZYŃSKI, dr Dariusz SARZAŁAPsychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i profilaktyki-2021-okladka
Tytuł: Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i profilaktyki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-958874-7-5
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Krzysztof KALKA prof. nadzw. PUSS, dr hab. Andrzej PIECZYWOK prof. UKW
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: Irena MALINOWSKA, Helena MAREK, Dominika MYŚLIŃSKA, Magdalena PINKOWICKA (redakcja naukowa)
Tytuł: Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61304-69-2
Okładka: miękka
Ilość stron: 170
Recenzenci: dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI, dr Julia NOWICKA
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Joanna FARYSEJ, Henryk LISIAK, Karol SIEMASZKO (redakcja naukowa)
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-66-1
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Musielak
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Tomasz HOLECKI (redakcja naukowa)
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-62-3
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. n. med. Ryszard BRACZKOWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Joanna FARYSEJ, Henryk LISIAK, Karol SIEMASZKO (redakcja naukowa)
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-44-9
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edward HAJDUK, dr Andrzej BOLEWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz
Autor: Piotr KWIATKIEWICZ (redakcja naukowa)
Tytuł: Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo. t. 1. Żydzi
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-55-5
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Tomasz HOFFMANN, dr hab. Henryk LISIAK
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Joanna FARYSEJ, Henryk LISIAK, Karol SIEMASZKO (redakcja naukowa)
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-44-9
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edward HAJDUK, dr Andrzej BOLEWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Joanna FARYSEJ, Natalia DĘBOWSKA (redakcja naukowa)
Tytuł: Web 2.0 – szanse i zagrożenia
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-48-7
Okładka: miękka
Recenzent: dr. hab. Piotr KWIATKIEWICZ
Spis treści: Zobacz  
Wstęp: Zobacz

Autor: Henryk LISIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-40-1
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz KOTŁOWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Jakub OLCHOWSKI, Maja MENCEL (redakcja naukowa)
Tytuł: Internet jako narzędzie komunikacji globalnej 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-44-6
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew ZALEWSKI, dr Andrzej ZDUNIAK
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Adrian Karol SIADKOWSKI, Artur TOMASIK (redakcja naukowa)
Tytuł: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-39-5
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław ZAJAS
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Marian KRYŁOWICZ, Ryszard TOMCZAK, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
Tytuł: Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-35-7
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ
Spis treści: Zobacz  
Wstęp: Zobacz

Autor: Henryk LISIAK, Danuta BARTKOWIAK, Aneta KOŁACZ
Tytuł: Bezpieczeństwo Polska i Świat. Wczoraj – dziś- jutro.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-26-5
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz KOTŁOWSKI, dr Piotr KWIATKIEWICZ
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Adam BUCZEK, Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA, Dorota RONDALSKA, Piotr ZIOBROWSKI (red.naukowa)
Tytuł: Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61304-11-1
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Stępniak, dr Mirosław Kaczmarek
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Kazimierz DOPIERAŁA, Zbigniew DZIEMIANKO (redakcja naukowa)
Tytuł: Bezpieczeństwo – Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61304-12-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz ADAMEK, dr Zbigniew Krzysztof KNOP
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy