Specjalność: Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem kształcenia na specjalności: doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem jest przekazanie studentom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu prowadzenia procesu poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego w firmach i instytucjach, budowania warsztatu pracy doradcy oraz gromadzenia informacji zawodowej, a także profesjonalnego realizowania procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent tej specjalności będzie posiadał w stopniu pogłębionym wiedzę z zakresu aktualnej sytuacji i trendów na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym, oczekiwań i wymagań pracodawców, informacji o zawodach i specjalnościach oraz szeroką wiedzę z zakresu procesów zachodzących  w organizacji: kreowania polityki personalnej firmy oraz budowania marki pracodawcy, prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i budowania ścieżek karier, zarządzania różnorodnością, tworzenia efektywnych systemów motywowania, budowania zespołów pracowniczych, komunikowania się, diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz wspierania i monitorowania ich rozwoju zawodowego.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem zdobędzie kwalifikacje w zakresie określonych metod doskonalenia i rozwoju personelu, metod i technik zarządzania, coachingu i tutoringu, prawa pracy. Zdobędzie również wiedzę na temat zaawansowanych metod
i technik mediacji oraz negocjacji pod kątem ich wykorzystania jako narzędzia konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w organizacji. Pozna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz elementy zarządzania karierą. Zgłębi zakres nowoczesnych form rozwoju pracownika, w tym rolę i przebieg procesu rozwoju jako istotnego elementu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentowi podjąć pracę m. in. jako: doradca zawodowy, specjalista ds. HR, specjalista ds. personalnych w komórkach zakładów pracy, zajmujących się rekrutacją, szkoleniami i rozwojem pracowników; doradca zawodowy, pośrednik pracy w powiatowych  i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych instytucjach, które prowadzą usługi z zakresu doradztwa zawodowego; doradca personalny w różnego rodzaju agencjach zatrudnienia: doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej, związanych z aktywizacją zawodową oraz rozwojem kariery zawodowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem

  • Doskonalenie i rozwój personelu
  • Metody i techniki zarządzania
  • Negocjacje i mediacje
  • Podstawy coachingu i tutoringu
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy