Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Psychologia terroryzmu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia terroryzmu pozwalają na uzyskanie profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu technik psychologicznych, niezbędnych w organizacji akcji antyterrorystycznych oraz profilaktyki antyterrorystycznej. Nabyte kompetencje społeczne pozwalają na odpowiednią selekcję zespołów, ich motywację oraz skuteczną komunikację w sytuacjach kryzysowych.

Po ukończeniu specjalności Psychologia terroryzmu możesz podjąć pracę w instytucjach państwowych zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie terroryzmu.

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki zajęciom merytorycznym i praktycznym prowadzonym przez doświadczonych w zakresie bezpieczeństwa i psychologii terroryzmu specjalistów poznasz osobisty i społeczny kontekst terroryzmu.

Po studiach na specjalności Psychologia terroryzmu:

  • potrafisz dobierać profesjonalny zespół współpracowników
  • znasz skuteczne techniki komunikacji i wiesz jak motywować zespół
  • masz wiedzę na temat terroryzmu i wiesz, jak skutecznie postępować w sytuacjach wystąpienia zachować terrorystycznych
  • masz wiedzę na temat przestępstw kryminalnych, strategii wojennej oraz walki politycznej
  • potrafisz wskazać potencjalne przyczyny społeczno – kulturowe zachowań terrorystycznych i wiesz jak funkcjonują organizacje terrorystyczne

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA TERRORYZMU

  • Cyberterroryzm
  • Psychologiczne profile terrorystów
  • Psychologia sytuacji kryzysowych
  • Psychologia terroryzmu

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy