Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

PSYCHOLOGIA
Studia licencjackie (I stopnia) – GIŻYCKO
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Psychologia – studia na Mazurach

 

Psychologia na Wydziale WSB w Giżycku to kierunek interdyscyplinarny, które daje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia i szansę na dalszy rozwój zawodowy. Wiedza oraz umiejętności zdobywane podczas studiowania psychologii będą przydatne w obszarach takich jak: psychoedukacja, psychoprofilaktyka, media, rekrutacja kadr, szkolenia, pomoc medyczna, zarządzanie, badania rynku pracy, praca socjalna, mediacje, praca w wymiarze sprawiedliwości, policji oraz więziennictwa, wychowania oraz oświaty.

Studia z tego zakresu pozwolą Ci zdobyć nie tylko kompetencje zawodowe, ale także przyczynią się do Twojego rozwoju osobistego – w naszej ofercie znajduje się aż 7 innowacyjnych specjalności!

 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dlaczego warto studiować psychologię w WSB?

Jesteśmy gwarantem jakości kształcenia! Na kierunku psychologia w Giżycku osiągnęliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując w WSB masz pewność, że studia przygotują Cię dokładnie do pracy w zawodzie.

Image module
Image module

Wiedza i umiejętności, które zdobędzie po ukończeniu studiów I stopnia pozwolą Ci znaleźć pracę w wielu zawodach – jest to efekt interdyscyplinarnego charakteru kierunku.

W murach naszej Uczelni znajdziesz możliwość kształcenia się również na kursach i szkoleniach, które pozwolą Ci zdobywać dodatkowe kompetencje. Specjalnie dla studentów uruchomione zostało Akademickie Biuro Karier i  Rozwoju, które pomaga w znalezieniu pracy, organizuje szkolenia.

.

kursy i szkolenia wsb - Andrzej Strabel
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na Wydziale w Giżycku dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Na studiach I stopnia poznasz wiele zjawisk i mechanizmów psychologicznych z zakresu psychologii rodziny, psychologii społecznej, psychiatrii i wielu innych obszarów.

 

W planie studiów dla psychologii w WSB w Giżycku mieszczą się m. in. przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak:

 • Wprowadzenie do psychologii;
 • Metodologia badań naukowych w psychologii;
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia;
 • Psychologia agresji i przemocy;
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią;
 • Psychometria.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PSYCHOLOGIA w Giżycku

Studiując u nas masz możliwość wyboru niepowtarzalnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku psychologia w Giżycku:

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
7810zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3960zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
680zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
7370zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3740zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
640zł
Za miesiąc z góry

Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

OPIS KIERUNKU

Kierunek Psychologia w na Wydziale WSB w Giżycku dedykowany jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub pogłębić swoje kompetencje w obszarze nauk społecznych. Jeżeli jesteś osobą otwartą, zainteresowaną zgłębianiem ludzkiej psychiki i relacji między człowiekiem a światem, to kierunek idealny dla Ciebie.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów psychologicznych na Wydziale WSB w Giżycku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szpitalach;
 • Ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • Ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • Ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • Firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • Instytucjach państwowych;
 • Wielu innych!
absolwenci. Studia licencjackie WSB

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

Mgr Magdalena BENDRYN

[email protected]

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia, gdzie pogłębiała wiedzę w zakresie patologii społecznych, psychologii sądowo-penitencjarnej oraz psychologii dzieci i młodzieży. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu (badania z obszaru medycyny pracy). Podczas studiów, a także po ich ukończeniu doskonaliła się z zakresu psychologii oraz psychoterapii uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Obecnie kontynuuje rozwój naukowy realizując doktorat. W 2019 r. został otwarty przewód doktorski na Wydziale Lekarskim II, Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Dr Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA

[email protected]

Psycholog o specjalności psychologia kliniczna. Pracę w zawodzie rozpoczynała w Poradni Przedszkola Specjalnego nr 40 w Gdańsku (dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo), a następnie jako nauczyciel-terapeuta w klasie terapeutycznej dla dzieci autystycznych w Szkole Specjalnej nr 24 w Gdyni. Jako psycholog pracowała w Przedszkolu nr 35 w Gdańsku (dla dzieci z wadami wzroku), w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy Ośrodku Szkolno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od 2013 r. współpracowała z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej TERAZ w Gdańsku, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią psychologiczną i logopedyczną dzieci, a także prowadziła zajęcia aktywizujące dla seniorów. Otrzymała nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 r.

 

Prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI
[email protected]

Jego dorobek naukowy dotyczy zarówno teorii bezpieczeństwa (w kontekście zagrożeń i problemów badawczych, procedur i metod badawczych oraz analizy systemu), jak i polityki bezpieczeństwa, m.in. w kontekście ewolucji polityki bezpieczeństwa Chin i Afganistanu jako problemu dla NATO. Promotor oraz recenzent rozpraw doktorskich w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej) oraz wielu prac licencjackich i magisterskich z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie akredytowanego na Mongolię oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Dwukrotnie był doradcą ds. kadrowych, szkolnictwa wyższego oraz międzynarodowego bezpieczeństwa ministrów obrony narodowej (w latach 2000-2001 ministra Bronisława Komorowskiego oraz w latach 2005-2006 ministra Radosława Sikorskiego).

Absolwent wielu kursów i szkoleń w kraju i za granicą, w tym m.in. kursu zarządzania zasobami obrony (Naval Postgraduate School, Monterey, Kalifornia, USA) czy Defence School of Languages – Beaconsfield (Wielka Brytania). Uczestnik podróży studyjnej po uczelniach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Dr Jarosław BUGAJSKI

[email protected]

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat: Postawy i zachowania młodzieży urodzonej w okresie transformacji. Studium socjologiczne na przykładzie młodzieży gimnazjalnej trzech rodzajów szkół. Zakres zainteresowań naukowych dotyczy między innymi socjologii, pedagogiki, psychologii społecznej, filozofii oraz religii. Prowadził cykl konferencji wygłoszonych dla grona pedagogicznego oraz rodziców i młodzieży ze Szkoły Katolickiej w Sosnowcu i Dąbrowy Górniczej dotyczących agresji wśród młodzieży w latach 2008 – 2012. Wiele lat był księdzem rzymsko-katolickim. Jako absolwent Wyższego Seminarium Duchownego miał gruntowne przygotowanie w zakresie retoryki, erystyki i przemówień publicznych.

 

Dr Dagmara GLOC

[email protected]

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń, między innymi: kurs podstawowy Koncepcji PNF, kurs podstawowy Kinesiology Taping, kurs Instruktora Nordic Walking, kurs doszkalający pływania dla niemowląt, kurs terapii oddechowej, kurs kompleksowej fizjoterapii kobiecej, szkolenie z psychogeriatrii i innowacyjnych technik fizjoterapeutycznych w geriatrii. Ukończyła także kurs dietetyki i suplementacji (IV moduły kurs BLS for Healthcare Providers). W 2020 roku w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach ukończyła Studia Podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego. Jest Instruktorem Nordic Walking, MP Cycling oraz Dyscypliny sportu – pływanie. Aktualny obszar zainteresowań naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, to problematyka zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji (głównie internistycznej). Fizjoterapeuta z prawem do wykonywania zawodu (praca z pacjentami kardiologicznymi i pulmonologicznymi, trening seniorów) oraz pracownik dydaktyczno-naukowy na Uczelniach Wyższych.

 

Mgr Karolina KOBIELA

[email protected]

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Studia magisterskie realizowała na kierunku Finanse i rachunkowość w Wydziale Zarządzania. Jest stypendystką Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości Jej główne zainteresowania to rachunkowość, administracja, finanse, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze. Współpracuje jako wolontariusz z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w realizacji akcji i kampanii ekologicznych w regionie.  Doświadczenie zawodowe zdobywała jako referent w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w  Poznaniu w Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku.

 

Dr Krzysztof KOLECKI

[email protected]

Ukończył studia magisterskie w 1995 r. na kierunku Psychologia. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu podstaw seksuologii, na Wydziale Studiów Edukacyjnych, w 1999 r. W tym samym roku ukończył także Podyplomowe Studium promocji Zdrowia i Psychoterapii w zakresie Seksuologii. Dalszą edukację kontynuował również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie w 2002 r. ukończył Podyplomowe Studium Seksuologii Społecznej uzyskując kwalifikacje Specjalisty I Stopnia w zakresie Seksuologii Społecznej. Tytuł doktora uzyskał w 2004 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, przedstawiając rozprawę doktorską pt. „ Miłość w życiu współczesnych polskich małżeństw”.

 

Dr Anna KURKIEWICZ

[email protected]

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii. Pełniła funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu, dyrektora Centrum jakości kształcenia, pełnomocnika rektora ds. badań, od 2021 r. pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Brała udział w opracowywaniu istotnych dokumentów i tworzeniu rozwiązań z zakresu organizacyjno-dydaktycznej działalności Uczelni, w tym współtworzeniu Kodeksu Etyki Studenta czy Zasad Etyki Publikacyjnej na potrzeby Wydawnictwa WSB. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z obszaru filozofii, w szczególności etyki, filozofii religii i filozofii społecznej, zagadnienia relacji Wschód – Zachód, Polska – Rosja. Zainteresowania badawcze dotyczą również kwestii filozofii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ontologicznego, a także kwestii edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dla bezpieczeństwa, krytycznego myślenia, andragogiki, metodyki i metodologii.

 

Dr Jan Waldemar ŁAGODOWSKI

[email protected]

W 1976 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii, następnie ukończył studia podyplomowe z kierowania działalnością wychowawczą w wojsku. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1990 r. w Wojskowej Akademii Politycznej w zakresie pedagogiki w specjalności: teoria wychowania. W latach 1966 – 1999 żołnierz zawodowy, pełniący stanowiska dowódcze i dydaktyczne w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. W latach 1987 – 1994 zastępca Komendanta i wykładowca przedmiotów społecznych WOSL/WSOSP w Dęblinie; 1992-1994 Prorektor. W okresie od października 2007 r. do lutego 2008 r. był prodziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego ds. kształcenia. W roku akademickim 2009/2010 r. kierował Działem Kształcenia. Zorganizował konferencję naukową pod tytułem „Kształcenie techników lotnictwa RP dawniej i dziś”, Dęblin 2021. Doświadczenia zawodowe w szkolnictwie wojskowym oraz służbie zagranicznej pozwoliły na pogłębienie wiedzy zarówno stricte pedagogicznej, ale także wojskowo – politycznej z zakresu relacji społeczno – politycznych i konfliktów społecznych, występujących w Polsce i innych krajach. Obszarem zainteresowań są problemy dydaktyczne oraz, szeroko pojmowana edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Dr Natalia MAJCHRZAK
[email protected]

W kręgu jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się komunikacja interpersonalna, kultura języka, retoryka, kompetencje komunikacyjne, język niewerbalny, autoprezentacja i budowanie własnego wizerunku. Rozpatrywane są one zarówno w aspekcie ogólnym, jak i z perspektywy komunikacji zarządzania i dowodzenia w procesach związanych z tematyką bezpieczeństwa, również o podłożu psychologicznym. Wyrazem tych zainteresowań było podjęcie badań nad kompetencjami komunikacyjnymi przyszłych adeptów bezpieczeństwa w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej w Akademii Obrony Narodowej.

Wcześniej absolwentka filologii polskiej z dwiema specjalizacjami: dziennikarską i pedagogiczną.
Doświadczenie zawodowe wzbogaciła, pracując jako dziennikarz radiowy w Radiu Merkury w Poznaniu, a także jako dziennikarz prasowy w „Kwartalniku Drezdeneckim” oraz konferansjer w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku oraz m. in. jako pełnomocnik rektora ds. jakości, prorektor odpowiedzialny za sprawy studenckie, a następnie prorektor ds. jakości, które to stanowisko piastowała od 2012 r.

 

Dr Helena MAREK

[email protected]

Zrealizowała doktorat w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Ukończone studia podyplomowe: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzanie BHP. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagrożeń naturalnych, poważnych awarii przemysłowych oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Podjęła również badania w oparciu o projekt badawczy pt. „Zastosowanie symulacji komputerowej jako narzędzia do diagnozy oraz minimalizowania skutków zagrożeń związanych z wyciekami surowców energetycznych i ich produktów z rurociągów”. Zainteresowania te znalazły również odzwierciedlenie w pracy doktorskiej (projekt finansowany na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2014 r. nr 27372/E-712/M/2014, dotyczącej przyznania dotacji celowej na prowadzenie w 2014 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym).

 

Dr hab. Jadwiga MAZUR

[email protected]

Socjolog, zakres zainteresowań: komunikowanie interpersonalne i komunikowanie w świecie organizacji, organizacja i zarządzanie, zmiana społeczna w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń we współczesnym świecie. Autorka 5 książek i 95 artykułów naukowych.

 

Mgr Agnieszka Mirela MICHEL

[email protected]

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia z tytułem magistra. Praca magisterska opierała się na analizie przemian reklam audiowizualnych w określonym przedziale czasowym oraz ich związku z rozwojem kulturowym w Korei Południowej. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Katowicach. Ukończyła studia z tytułem magistra. Posiadana specjalność to Psychologia w Biznesie i Organizacjach. Wybór specjalności ma związek z licznymi zainteresowaniami społecznymi oraz marketingowymi. Praca dyplomowa opierała się na analizie psychologicznych technik perswazyjnych w Korei Południowej w strukturze medialnej. Obszarem zainteresowań naukowych jest szeroko pojęty aspekt medialno-promocyjny oraz psychologiczne uwarunkowania i zależności w obszarze perswazji oraz komunikacji.

 

Dr Oleg MIĘTKI

[email protected]

Ukończył studia: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk OPL w Koszalinie – inżynier, specjalność rakiety przeciwlotnicze, rok ukończenia 1988; Akademia Obrony Narodowej w Warszawie – oficer dyplomowany, specjalność dowódczo-sztabowa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, rok ukończenia 1996;  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – doktor, specjalność nauki o bezpieczeństwie, rok ukończenia 2017. Autor i współautor ćwiczeń w zakresie planowania i organizowania bezpieczeństwa państwa w wymiarze powietrznym: KRYZYS 07, 08, 09; ORZEŁ 11, ZEFIR 12, które było pierwszym ćwiczeniem Dowództwa Sił Powietrznych RP realizowanym na bazie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej. Jest także autorem projektu Centrum Wsparcia Dydaktycznego i Ćwiczeń Studyjnych (CWDiĆS) w SSW Collegium Balticum.

 

Mgr Małgorzata MIGDAŁ-MATLA

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Filologiczno-Historycznego, na kierunku Filologia polska, specjalizacja kulturoznawcza. W 2004 r. pod kierunkiem prof. Jadwigi Kotarskiej obroniła pracę magisterską pt. „Symbolika księgi w literaturze barokowej”. W 2010 roku rozpoczęła współpracę ze Szkołą Sztuk Walki Bushido, gdzie pomagała w organizacji działań w zakresie zdrowia psychofizycznego i profilaktyki, warsztatów, półkolonii i obozów. Od 2016 roku kieruje Fundacją Krzewienia Kultury Fizycznej „Forma”, której jest założycielką, fundatorką i pomysłodawczynią. Współorganizuje i inicjuje szkolenia, pogadanki i konferencje w zakresie profilaktyki zdrowia, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Projektodawca w zarządzaniu, planowaniu oraz rozwoju Fundacji.

 

Dr hab. Ewa MISTERSKA, prof. WSB

[email protected]

Psycholog o specjalności klinicznej. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennego studium doktoranckiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz szkoleń z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń wieku rozwojowego. Habilitację uzyskała na podstawie cyklu prac nt. badań somatopsychicznych zależności u chorych leczonych z powodu skoliozy idiopatycznej.  Jest autorką lub współautorką trzydziestu pięciu prac naukowych w czasopismach recenzowanych o zasięgu ogólnopolskim i ogólnoświatowym. Sumaryczny Impact Factor prac opublikowanych wynosi 31.523 pkt. Sumaryczny KBN prac opublikowanych wynosi 548 pkt. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „Gen” w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Poznaniu, Szkole Specjalnej nr 107 w Poznaniu oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

 

Dr Joanna NAWROCKA

[email protected]

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia filozoficzne na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Stopień doktora uzyskała w 2001 roku na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej p.t.: „Wpływ płci osoby spostrzegającej i spostrzeganej na ocenę stylów sprawowania władzy” na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii.

Jest absolwentką studiów podyplomowych realizowanych w j. angielskim nt. Zadawanie pytań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą – Warszawa, Amsterdam – Fundacja dla Demokracji. Ponadto ukończyła studium psychoterapii systemowej. Jest członkiem międzynarodowego zespołu naukowego i redakcyjnego- International Journal of Scholars in Education. Od dwóch lat  prowadzi przekrojowe  badania wśród uchodźców syryjskich przebywających w Turcji oraz w Grecji, z zakresu Ich traumatycznych przeżyć i wpływu tych przeżyć na adaptację do nowych warunków życia.

 

Mgr Sandra NIEDZIELSKA

[email protected]

W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu. Tytuł licencjacki uzyskała ze specjalności kryminalistyczno-śledczej. Tematyka, którą poruszyła w swojej pracy licencjackiej, nawiązywała do zastosowania treningu siłowego w procesie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Naukę kontynuowała na kierunku Psychologia, specjalność sądowa i penitencjarna, uzyskując tytuł magistra, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w 2021 r. W roku 2021 ukończyła szkolenie w zakresie: Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania. W kręgu Jej zainteresowań naukowych jest: psychologia, głównie źródła pochodzenia zaburzeń osobowości, psychologia sportu, trening mentalny oraz znaczenie temperamentu i typu osobowości w sportach drużynowych.

 

Dr Maciej PALUCH

[email protected]

Ukończył studia magisterskie na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w 2003 r. oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne w 2005 r., w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2011 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Nauk Społecznych, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej p.t.: „Odpowiedzialność we współczesnej filozofii wychowania”.

Obecnie prowadzi badania dotyczące wpływu technologii informatycznej, patologicznego korzystania z technologii cyfrowej i rozwoju zaburzeń kognitywnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzi badania dotyczące zaburzeń behawioralnych u dzieci i młodzieży wynikające z systematycznego korzystania z technologii cyfrowej i mediów.

 

Dr Przemysław PIWOWARCZYK

[email protected]

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Stopień naukowy uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii. Tytuł pracy doktorskiej to: „Cechy osobowości młodzieży społecznie przystosowanej i młodzieży niedostosowanej”. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1994 roku obronił pracę magisterską pt. „Humanizm Alberta Camusa na tle aksjologii chrześcijańskiej”.  Wykształcenie uzupełnił na sześciosemestralnych Studiach Podyplomowych z Teologii Apostolstwa na UKSW w Warszawie (1997-2000). Kontynuował naukę w latach 2008 – 2009 na kwalifikacyjnych trzysemestralnych Studiach Podyplomowych na kierunku Profilaktyka i Resocjalizacja, w GWSH (tytuł pracy: „Fenomen sekt i zagrożenia jakie niosą”). Przez szereg lat uczestniczył w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Dr Jagna SOBIERAJEWICZ

[email protected]

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalności psychologia zdrowia oraz doradztwo personalne. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2019 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrealizowała pracę doktorską p.t.: „Uczenie subtelnej, sekwencyjnej umiejętności motorycznej za pomocą symulacji ruchowej”. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach projektu na Uniwersytecie w Twente w Holandii napisała pracę pt. „Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej”, będąc jednocześnie doktorantem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na Wydziale Psychologii. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do 2018 r. kierowała projektem NCN pt. „Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym na uczenie motoryczne za pomocą wyobrażenia ruchowego”.

 

Dr Ewa SZYMAŃSKA

[email protected]

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyła studia z tytułem licencjata na kierunku Administracja o specjalności Systemy Bezpieczeństwa Publicznego oraz studia magisterskie na kierunku Administracja o specjalności Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym.

Wybór specjalności nie był przypadkowy i pozwolił na poszerzenie zainteresowań związanych z obszarem kryminologii, w szczególności dotyczących: symptomatologii kryminalnej oraz etiologii przestępczości i patologii. Zainteresowania naukowe obejmują także obszar działań podejmowanych przez władze i organy administracji publicznej w celu minimalizacji zagrożeń współczesnego środowiska bezpieczeństwa państwa i kształtowania bezpiecznego otoczenia.

 

Mgr Natalia WILKOWSKA

[email protected]

 Absolwentka Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskała tytuł licencjacki na kierunku Kryminologia, broniąc pracy licencjackiej pt. „Wykroczenia popełniane przez nieletnich na terenie miasta Szczytno”.

Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja z elementami kryminologii.

 

Dr Alina WRÓBLEWSKA

[email protected]

Doktor Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki. Dyplom uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, w 2013 roku. Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, w 2005 roku.

 

Mgr Marek WRÓBLEWSKI

[email protected]

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, którą ukończył w 1987 roku. W latach 1999 – 2001 odbywał studia dyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej) na kierunku zarządzanie i dowodzenie, które ukończył z III lokatą. Praca dyplomowa uzyskała także wyróżnienie Komendanta AON. W

 

Mgr Julia ZIELIŃSKA

[email protected]

W 2015 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Naukę kontynuowała od 2019 r. na kierunku Psychologia, o specjalizacji Psychologia Sądowa i Penitencjarna, uzyskując dyplom magistra w 2021 r.

 

Mgr Małgorzata BOROWSKA

[email protected]

Absolwentka filologii angielskiej. Tytuł magistra uzyskała w 2009 r. w zakresie nauczania początkowego. Głównie pracowała jako nauczycielka i lektorka w różnych placówkach edukacyjnych, między innymi w szkole podstawowej, zespole szkół, w przedszkolu, kolegium nauczycielskim, technikum oraz placówce zajmującej się organizacją kursów językowych z zakresu Business English dla dzieci i dorosłych w zakresie General English.

 

Mgr Magdalena BUKOWSKA-PIWOWARCZYK

madzia_[email protected]

Tytuł magistra psychologii zdobyła w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, następnie kontynuując studia podyplomowe w zakresie Psychologii Społecznej. Odbyła wiele kursów i szkoleń doskonalących, m.in. kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I stopnia, kurs zaawansowany terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach II stopnia.

 

Mgr Mirosław DWORAK

[email protected]

 Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku na kierunku Zarządzanie.Posiada doświadczenie w pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, a także Straży Miejskiej w Giżycku. Zajmował stanowisko zastępcy komendanta oraz komendanta.

 

Mgr Agnieszka JARZYŃSKA-DERBIS

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia w roku 1996. Ukończyła kurs w zakresie postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu, realizowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ponadto uczestniczka  licznych kursów i szkoleń. Od 1997 r. psycholog w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu i zdobytej wiedzy, specjalizuje się w zakresie terapii traum.

 

Dr Małgorzata KARPIŃSKA-KARWOWSKA

karwowscyp[email protected]

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo, magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz inżynierskie na kierunku Rolnictwo. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości. Brała udział w licznych szkoleniach i kursach związanych z zawodem pielęgniarki, a także z zakresu administracji. Pracuje jako pielęgniarka w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Piszu oraz jako nauczycielka zawodu w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

 

Mgr Tomasz MATUSZEWSKI

Absolwent filologii angielskiej. Tytuł magistra uzyskał w 2006 r. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie – język angielski.

 

Dr Wojciech PIESTRZYŃSKI

[email protected]

Magister psychologii i pedagogiki, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Ukończył studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Rozwój naukowy łączy z doświadczeniem praktycznym w zawodzie pedagoga, psychologa i terapeuty. Prowadzi poradnictwo małżeńskie i rodzinne, udziela pomocy psychologicznej i diagnozuje zachowania ryzykowne w Poradni Rodzinnej. Również jest biegłym sądowym w zakresie zdrowia psychoseksualnego i przestępstw seksualnych.

 

Dr Andrzej PIOTROWSKI

piotrowski_andrzej@wp.pl

Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim w 2009 roku. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, marketingowym zarządzaniem przedsiębiorstwem, Public Relations oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Prowadził badania poruszające tematykę psychospołecznego funkcjonowania osób pełniących służbę w grupach mundurowych. W dotychczasowych badaniach analizował: klimat organizacyjny, satysfakcję ze służby, kompetencje społeczne, style rozwiązywania konfliktów, wpływ służby na życie rodzinne, osobiste i zdrowotne, efektywność szkolenia, stres, wypalenie zawodowe, bezpieczeństwo osobiste, dopasowanie do organizacji, rezygnację ze służby.

 

Mgr Marta ROGUSZCZAK-NAGADOWSKA

marta.[email protected]

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, gdzie ukończyła studia z tytułem licencjata na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Rodzinna i Opiekuńczo Wychowawcza. Studia magisterskie ukończyła w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika promocji zdrowia.

 

Mgr Bogusława SAIK

[email protected]

Absolwentka dwóch szkół wyższych – Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia, gdzie pogłębiała wiedzę w zakresie patologii społecznych, psychologii sądowo-penitencjarnej oraz psychologii dzieci i młodzieży. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Dr Maria WRÓBLEWSKA

[email protected]

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie ukończyła studia stacjonarne na kierunku Socjologia o specjalizacji – badanie rynku konsumenckiego uzyskując w 2015 r. tytuł magistra. Również w 2015 r. rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Białostockim na Wydziale Historyczno – Socjologicznym w zakresie historii, filozofii i socjologii. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Praca czy służba? Żołnierze zawodowi jako grupa dyspozycyjna w świetle dokumentów normatywnych oraz w badaniach opinii publicznej”.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: