Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Psychologia dzieci i młodzieży

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia psychologiczne cieszą się dużą popularnością i są jednymi z chętniej wybieranych przez studentów. Psychologia jest niezwykle interesującą i bogatą dyscypliną, a na przestrzeni lat powstało wiele innowacyjnych i nowoczesnych kierunków oraz specjalności, jedną z nich jest specjalność Psychologia dzieci i młodzieży. Specjalność ta jest interdyscyplinarna, a jej celem jest wykształcenie profesjonalnych psychologów dziecięcych i młodzieży. Jest to specjalność, która odpowiada na współczesne zapotrzebowanie społeczne i rynku pracy.

Studia na specjalności Psychologia dzieci i młodzieży umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu psychologii i pokrewnych dziedzin naukowych.  Misją specjalności jest przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży, podstaw psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej oraz psychologii klinicznej dzieci, a także o mechanizmach i sposobach terapii uzależnień w okresie dzieciństwa i adolescencji.

Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy dzięki umiejętności związanej z diagnozowaniem psychologicznymi i terapią zaburzeń rozwoju wieku dziecięcego oraz okresu adolescencji, będzie potrafił określić miejsce i znaczenie rodziny w rozwoju dzieci i młodzieży, a także zdiagnozować i zaburzenia rozwoju kompetencji szkolnych.

Specjalność został opracowanie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy zawodowe. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w szkołach i przedszkolach, instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, w poradniach psychologicznych, wychowawczych, w szeroko rozumianej psychoeduckacji oraz w sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

Absolwent specjalności  psychologia dzieci i młodzieży na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży, a także planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Posiada wiedzę z zakresu teorii i praktyki psychiatrii i psychologii klinicznej dzieci oraz rozwoju psychospołecznego dzieci. Zna prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie. Potrafi dokonać diagnozy i zaplanować terapią zaburzeń rozwoju oraz uzależnień u dzieci i młodzieży. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia dzieci i młodzieży

  • Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci
  • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju wieku dziecięcego
  • Psychologia kliniczna dzieci
  • Zaburzenia rozwoju kompetencji szkolnych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy