Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli bliska jest Ci tematyka ochrony środowiska i jesteś zainteresowany faktycznym wpływem na kształtowanie działań wpływających na jego ochronę – to specjalność Polityka klimatyczna jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej, na temat dynamiki zmian klimatu oraz działań mających na celu ich zatrzymanie lub ograniczenie. Poznasz podstawy prawne polityki klimatycznej oraz zadania państwa i organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. W dzisiejszym świecie ogromnych zmian klimatu, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, konieczne jest rozumienie i tworzenie ram prawno-politycznych określających działania na rzecz ochrony klimatu w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Kształcenie ludzi, którzy myślą przyszłościowo i rozumieją problemy globalne związane ze zamianami klimatu jest głównym celem stworzenia tej specjalności. Absolwenci specjalności Polityka klimatyczna są ekspertami i specjalistami posiadającymi wiedzę nie tylko na temat mechanizmów zmian klimatu, ale również na temat możliwości zastosowania różnych rozwiązań związanych z obniżeniem emisji i zrównoważonym rozwojem.

 • wiedzę z zakresu ekoenergetyki oraz terminologii dotyczącej zagadnień z zakresu polityki klimatycznej, jej charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę na temat uwarunkowań w zmianach klimatu i ich następstw, dynamiki środowiska naturalnego oraz wpływu działalności środowiska na dynamikę zmian perspektywy ekoenergetyki,
 • wiedzę na temat wpływu funduszy europejskich na kształtowanie polityki klimatycznej oraz podziału środków i ich przeznaczenia, uwzględniając prawne aspekty polityki klimatycznej,
 • wiedzę z zakresu przepisów prawa regulującego kwestię polityki klimatycznej w ujęciu globalnym i regionalnym, z uwzględnieniem roli samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji polityki klimatycznej,
 • wiedzę z zakresu pojęć i teorii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem szerokiego spektrum czynników oddziałujących,
 • wiedzę z zakresu podstawowych czynników środowiskowych, gospodarczych, ekonomicznych, a także prawnych i administracyjnych, wpływających na politykę klimatyczną,
 • wiedzę z zakresu fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad warunkujących zmiany klimatu przy dynamicznym wpływie środowiska na te zmiany,
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy na temat skutecznych metod i narzędzi do realizacji polityki klimatycznej, poprzez formułowanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań typowych dla działalności zawodowej związanej z polityką i bezpieczeństwem klimatycznym,
 • umiejętność analizowania aspektów ekoenergetyki, polityki klimatycznej, planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań,
 • umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa odnoszącego się do tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa klimatycznego, polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Polityka klimatyczna

 • Podstawy prawne polityki klimatycznej
 • Samorząd w realizacji polityki klimatycznej
 • Fundusze unijne na rozwój ekoenergetyki
 • Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna
 • Dynamika środowiska i zmiany klimatu
 • Globalna i regionalna polityka klimatyczna
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy