Specjalność: Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi posługiwać się narzędziami mediacji i negocjacji. Podstawy komunikacji społecznej a trzon wiedzy dostosowuje do warunków, osób i sytuacji. Zna regulacje prawne mediacji oraz negocjacji kryzysowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  • Błędy i bariery komunikacyjne w mediacjach oraz negocjacjach
  • Komunikacja niewerbalna w mediacjach oraz negocjacjach
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Warsztaty pracy mediatora i negocjatora
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy