BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Studia magisterskie (II stopnia) – GDAŃSK
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU:

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi idealne uzupełnienie studiów licencjackich z zakresu nauk społecznych. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.

W trakcie nauki w WSB:

 • Pozyskasz wiedzę w obszarze nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, z uwzględnieniem problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, a w szczególności regionalnej i lokalnej.
 • Poznasz istotę bezpieczeństwa wewnętrznego, jego uwarunkowania, podstawy prawne i zasady funkcjonowania.
 • Poznasz zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, dzięki czemu będziesz przygotowany do podjęcia określonych działań, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności społeczne, które będziesz wykorzystać w pracy zawodowej do przeprowadzania różnorodnych analiz zjawisk dotyczących bezpieczeństwa, zarówno w skali globalnej, jak i krajowej, regionalnej i lokalnej.

 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne u nas?

Jesteśmy gwarantem wysokiej jakości kształcenia w obszarze nauk o bezpieczeństwie – uzyskaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zarówno dla studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Image module
żołnierz w masce

Wykłady i ćwiczenia prowadzą nauczyciele z bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym – poznajesz teorię, ale rozumiesz jej wykorzystanie w praktyce.

Stawiamy  na naukę w wymiarze teoretycznym i praktycznym. W programie studiów znajduje się wiele godzin na zajęcia praktyczne, dzięki temu pozyskujesz wiedzę i umiejętności również od potencjalnych pracodawców.

Image module
Image module

Warto studiować  bezpieczeństwo wewnętrzne na Naszym Wydziale w Gdańsku, bo zyskujesz finansowo! Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele zniżek i budżet stypendialny. Niektóre stypendia sięgają nawet do 700 zł miesięcznie!

Image module

Jakie zagadnienia są poruszane w czasie studiów?

Studia magisterskie stanowią uzupełnienie studiów licencjackich, których program opiera się na zdobywaniu kompetencji w naukach społecznych.

Oto wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Psychologia zagrożeń;
 • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa;
 • Cywilne i wojskowe operacje pokojowe;
 • Podstawy prawa administracyjnego;
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa;
 • Zarządzanie strategiczne.

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Gdańsku

Sprawdź ofertę specjalności na studiach magisterskich z bezpieczeństwa wewnętrznego w Gdańsku. Kliknij poniżej:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Dajemy Ci możliwość podjęcia decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Możesz wybrać opłatę jednorazową za cały rok z góry, jak również opłatę ratalną.

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku (studia magisterskie) znajdziesz poniżej:

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6710zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3410zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
580zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry


Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny dla studentów, dzięki temu masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać w WSB klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
naszej Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku to dobry wybór dla osób chcących pracować w strukturach działających w obszarze bezpieczeństwa państwa. Kształcenie ukierunkowane jest na rozwój tych umiejętności praktycznych i społecznych, które są potrzebne do pracy w zawodzie.

Zdobywaj nowe kompetencje zapisując się na studia magisterskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa!

*Kształcenie na tym stopniu przeznaczone jest dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich.
Image module

KARIERA ZAWODOWA. STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Będąc absolwentem studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku możesz starać się o pracę w:

 • Strukturach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie);
 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • Prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
 • Agencjach detektywistycznych;
 • Agencjach ochrony osób i mienia;
 • Zespołach reagowania kryzysowego;
 • Ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze).
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: