Specjalność: Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Gdańsku na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich umożliwiają Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w kraju i zagranicą w służbie ochrony portów lotniczych czy morskich, a także w straży granicznej,  spedycji  czy biurach podróży.

PROFIL ABSOLWENTA

Liczne zajęcia praktyczne i wykłady prowadzone przez ekspertów pozwalają na poznanie historii, religii i kultury współczesnych społeczeństw, również mniejszości narodowych, co ułatwi Ci analizę zachowań i przyspieszy reakcję w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i życia w środowisku zróżnicowanym etnicznie.

Po studiach na specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich:

  • masz szczegółową wiedzę, umożliwiającą zarządzanie złożoną infrastrukturą bezpieczeństwa portów lotniczych oraz morskich
  • wiesz jak skutecznie organizować zadania służb ochrony i obrony portu lotniczego i morskiego w celu eliminacji zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, także związanych z przemytem i terroryzmem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH I MORSKICH

  • Infrastruktura portu lotniczego i morskiego
  • Prawo lotnicze i prawo morskie
  • Krajowy i międzynarodowy transport lotniczy i morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem portu lotniczego i morskiego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy