Specjalność: Bezpieczeństwo morskie

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności jest zorientowany w strategiach bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do regulacji prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Ponad to dysponuje wiedzą z zakresu międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo morskie

  • Etyka zawodowa żołnierzy
  • Strategia bezpieczeństwa narodowego
  • Potencjał obronny RP
  • Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
  • Współczesne konflikty zbrojne
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy