Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Terapia zajęciowa to rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa, która polega na zaangażowaniu osoby
(z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną; z zaburzeniami psychicznymi; dzieci z problemami w uczeniu się, osoby niedostosowane społecznie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, osoby starsze) w różnego rodzaje formy aktywności życiowej umożliwiając im osiągnięcie zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej. Absolwent tej specjalności pozna metody
i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową
i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego (kod: 325907, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w warsztatach terapii zajęciowej,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w placówkach rehabilitacyjnych,
 • w domach opieki nad osobami starszymi,
 • w szpitalach,
 • w pensjonatach,
 • w zakładach karnych,
 • w organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności terapia zajęciowa na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności 
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb podopiecznego, planowania indywidualnych i grupowych programów działań w zakresie terapii zajęciowej, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Kinezjologia i kinezyterapia
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
 • Terapia zajęciowa dzieci
 • Terapie wykluczonych społecznie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy