Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Psychologia zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności Psychologia zdrowia obejmują m.in. problematykę:

  • wpływu czynników psychospołecznych na funkcjonowanie człowieka
  • zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby
  • funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz różnego rodzaju instytucji w zakresie promocji zdrowia.

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę oraz umiejętności przydatne do podjęcia pracy w sektorze usług medycznych z zakresu doradztwa i psychologii, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z pomocą lub wsparciem osób chorych somatycznie i psychosomatycznie oraz ich rodzin.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Psychologia zdrowia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy psychologicznej z pacjentem i jego rodziną.

Po studiach:

  • Masz wiedzę na temat prewencji, interwencji i procesu rehabilitacji
  • Wiesz jak prawidłowo wspierać pacjenta w procesie leczenia
  • Jesteś dobrze przygotowana/y do pracy w zakresie doradztwa psychologicznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia zdrowia

  • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia
  • Psychologia choroby, śmierci i żałoby
  • Psychologia stresu
  • Psychologia uzależnień

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy