Specjalność: Komunikacja i opieka nad osobą starszą

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Poszerz perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą: zostań opiekunem osoby starszej!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania wielorakich potrzeb seniorów oraz opieki gerontologicznej i sprawowania jej w elementarnym zakresie.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe asystenta osoby starszej (kod: 341202, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • indywidualnego opiekuna nad chorymi i samotnymi osobami w okresie późnej dorosłości,
  • organizatora wolontariatu na rzecz seniorów,
  • pracownika pomocy instytucjonalnej w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie,
  • właściciela firmy świadczącego usługi opiekuńcze wobec osoby w okresie późnej dorosłości.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne o specjalności: komunikacja i opieka nad osobą starszą, na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i organizowania zajęć aktywizujących osoby starsze, współpracy z instytucjami realizującymi opiekę i wsparcie nad osobami starszymi, diagnozowania zjawisk potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania dobrostanu osoby w okresie późnej dorosłości.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Komunikacja i opieka nad osobą starszą

  • Andragogika z elementami gerontologii
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Praca socjalna w środowisku osób starszych
  • Psychologia człowieka starego
  • Wprowadzenie do terapii zajęciowej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy