Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Kryminalistyka śledcza

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kryminalistyka śledcza zajmie się szukaniem odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas prowadzenia dochodzeń śledczych. Zajmuje się badaniem i analizowaniem dowodów fizycznych, takich jak odciski palców, ślady stóp, ślady krwi, narzędzia zbrodni. Obejmuje również przygotowywaniem opinii eksperckich oraz przedstawianie ich w sądzie jako dowodów. Bada zagadnienia związane z przestępczością, jej przyczynami, skutkami oraz sposobami jej zapobiegania. Zajmuje się również prowadzeniem specjalistycznych badań takich jak balistyka, toksykologia czy identyfikacja osób. Kryminalistyka śledcza obejmuje również  działania procesowe, takie jak przeszukania, przesłuchania czy zabezpieczanie dowodów. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozwiązywać zagadki kryminalne i szukać odpowiedzi na trudne pytania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Kryminalistyka śledcza jest przygotowany do pracy:

 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • w służbach mundurowych (kryminalnych wydziałach policji),
 • w więziennictwie,
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw,
 • w wydziałach kryminalno-śledczych instytucji państwowych i międzynarodowych,
 • w biurach i agencjach detektywistycznych,
 • w strukturach Wojska Polskiego.

 

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Kryminalistyka śledcza student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zagadnień kryminalistyki śledczej, odnoszących się do działań kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę na temat systemu związanego z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji wspomagających i ekspertalnych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w kryminalistyce śledczej w kontekście działań organów ścigania,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie kryminalistyki śledczej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zakresie kryminalistyki śledczej w kontekście działań organów ścigania na różnych etapach śledztwa i działań służących pozyskiwaniu informacji śledczych,
 • wiedzę na temat różnorodnych technik manipulacji psychologicznej oraz sposobu wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie działań kryminalno-śledczych,
 • wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej i społecznej, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii, także w zakresie pozyskiwania informacji śledczych i psychomanipulacji oraz profilowania sprawców i ofiar przestępstw,
 • wiedzę z zakresu podstawowych metody kryminalistycznych i socjotechniki w pracy wywiadowczej,
 • podstawowe przepisy prawa karnego materialnego i procesowego oraz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości w ramach kryminologii i kryminalistyki,
 • umiejętność dokonania obserwacji podstawowych zjawisk patologicznych oraz dokonania analizy ich wpływu na działania przestępcze, uwzględniając uwarunkowania osobowościowe, środowiskowe oraz społeczne,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • umiejętność planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w kryminalistyce śledczej,
 • umiejętność stosowania różnorodnych techniki, narzędzi i aparatury badawcze oraz metod procedur do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem kryminalistyki śledczej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności KRYMINALISTYKA ŚLEDCZA

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo-śledczych
 • Metodyka kryminalistyczno-śledcza
 • Prakseologia operacyjnych działań dochodzeniowo – śledczych
 • Prawo karne, materialne i procesowe
 • Ślady i dowody w kryminalistyce śledczej
 • Badanie i dokumentowanie czynności kryminalistyczno-śledczych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy