Rok akademicki 2021/2022 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Zajęcia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa rozpoczną się  z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Biorąc pod uwagę oczekiwania studentów, rekomendacje i wytyczne MEiN, a jednocześnie dbając o najwyższy poziom kształcenia, w semestrze zimowym oraz letnim w roku akademickim 2021/2022 Uczelnia będzie prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne (wykłady oraz ćwiczenia) w formie on-line (zdalnie), na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w planie studiów lub programie kształcenia.

Wykłady i ćwiczenia online będą realizowane przy użyciu sprawdzonej platformy edukacyjnej lub Microsoft Teams.

REGULACJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

dotyczące funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022

Zapoznaj się z Zarządzeniami Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, regulującymi funkcjonowanie Uczelni.

Zasady dobrego zachowania podczas kształcenia wykorzystującego metody i techniki kształcenia na odległość (netykieta), kompetencje cyfrowe oczekiwane od kandydatów na studia i studentów oraz wymagania sprzętowe (i inne).

Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach zdalnych oraz korespondencji e-mailowej między studentami i nauczycielami akademickimi oraz wymagania sprzętowe dla kandydatów na studia

Na stronie internetowej w zakładce KONTAKT udostępniamy wszystkie adresy skrzynek e-mailowych pracowników administracyjnych. Przejdź do zakładki i wybierz osobę, z którą chcesz się skontaktować.

Uzyskaj wsparcie ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 ?

Jesteś obywatelem Ukrainy, masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w związku z sytuacją w Twoim kraju? Zgłoś się do nas!

 Zmienia się skład Zespołu Pomocy Kryzysowej, który przedstawia się następująco:

  • dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: [email protected]; nr tel.: 882 067 771);
  • dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach informowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy antykryzysowej) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 668 807 033);
  • mgr Karolina LEŃCZUK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrznych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 537 123 125);
  • mgr Sandra NIEDZIELSKA – członek Zespołu, psycholog – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: sandra.niedzielska@ wsb.net.pl; nr tel.: 787 214 274).

 

 

 

Sprawdź możliwości wsparcia:

wsparcie finansowe dla studentów
Image module
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Sprawdź jakie zasady i regulacje obowiązywały w roku akademickim 2020/2021