Rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Zajęcia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa rozpoczną się  z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

[edit: 04.01.2021]

Biorąc pod uwagę oczekiwania studentów, a jednocześnie dbając o najwyższy poziom kształcenia, Uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 w formie całkowicie zdalnej (do odwołania).

W semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady oraz zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych będą realizowane w formie on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.

Wykłady i ćwiczenia online będą realizowane przy użyciu sprawdzonej platformy edukacyjnej lub Microsoft Teams.

Ponadto w semestrze letnim ćwiczenia przewidywane w terenie, jako zajęcia praktyczne realizowane będą w całości w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie grupowych zajęć terenowych poświęconych – bez względu na kierunek studiów czy przedmiot – problematyce: „na ratunek Ziemi” lub/i „dialog w komunikowaniu się społecznym”.

 


REGULACJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

dotyczące funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021

Zapoznaj się z Zarządzeniami Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, regulującymi funkcjonowanie Uczelni.

dodano: kształcenie w semestrze letnim 2020/2021

Procedura funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

Procedura określa funkcjonowanie Uczelni od 17 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Ma ona na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz studentów i uczestników studiów podyplomowych. Dokument obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

Procedura zawiera informacje dotyczące m.in.:

  • organizacji zajęć dydaktycznych w salach
  • zasad korzystania z biblioteki
  • zadań i obowiązków dziekana wydziału
  • zadań i obowiązków pracownika administracyjnego

Załącznik:

Procedura funkcjonowania WSB (SARS-CoV-2)

Na stronie internetowej w zakładce KONTAKT udostępniamy wszystkie adresy skrzynek e-mailowych pracowników administracyjnych. Przejdź do zakładki i wybierz osobę, z którą chcesz się skontaktować.

Uzyskaj wsparcie ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 ? Sprawdź poniższe informacje.

Zespół pomocy kryzysowej:

  • dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: [email protected]; nr tel.: 882 067 771);
  • dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach informowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy antykryzysowej) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 606 458 842);
  • dr Agnieszka KIJAK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrznych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 516 928 136);
  • dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek Zespołu – odpowiedzialny za wsparcie w sprawach psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: [email protected]nr tel.: 695 170 730).

Sprawdź możliwości wsparcia:

wsparcie finansowe dla studentów
zalicz praktyki pomagając innym
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy