Funkcjonowanie WSB w nowym roku akademickim w związku ze stanem epidemii COVID-19

Zajęcia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa rozpoczną się  z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

[edit: 04.01.2021]

Biorąc pod uwagę oczekiwania studentów, a jednocześnie dbając o najwyższy poziom kształcenia, Uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 w formie całkowicie zdalnej (do odwołania).

W semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady oraz zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych będą realizowane w formie on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.

Wykłady i ćwiczenia online będą realizowane przy użyciu sprawdzonej platformy edukacyjnej lub Microsoft Teams.

Ponadto w semestrze letnim ćwiczenia przewidywane w terenie, jako zajęcia praktyczne realizowane będą w całości w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie grupowych zajęć terenowych poświęconych – bez względu na kierunek studiów czy przedmiot – problematyce: „na ratunek Ziemi” lub/i „dialog w komunikowaniu się społecznym”.

 


Zalicz praktyki zawodowe pomagając innym.

 

Studenci Uczelni, którzy z przyczyn spowodowanych sytuacją kryzysową nie mają możliwości zrealizowania w całości swojej praktyki zawodowej przewidzianej w roku akademickim 2020/2021 mogą ubiegać się o zwolnienie z tej praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem na podstawie:

 1. zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służbę sanitarno-epidemiologiczną poświadczającego realizowanie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (załącznik nr 1),
 2.  zaświadczenia o pracy w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących pomocy w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) w ramach akcji pomocy zorganizowanych przez:
  a) samorządy terytorialne,
  b) organizacje pozarządowe,
  c) kościoły i związki wyznaniowe,
  d) inne organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną (załącznik nr 2);
 3. zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, za pośrednictwem której student udzielał
  pomocy uczniom w działaniach edukacyjnych na odległość (załącznik nr 2);
 4. oświadczenia osoby fizycznej niepełnosprawnej lub w wieku powyżej 60 roku życia, której student udzielał wsparcia w okresie pandemii (załącznik nr 3).

Załącznik:

Procedura funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

Procedura określa funkcjonowanie Uczelni od 17 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Ma ona na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz studentów i uczestników studiów podyplomowych. Dokument obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

Procedura zawiera informacje dotyczące m.in.:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w salach
 • zasad korzystania z biblioteki
 • zadań i obowiązków dziekana wydziału
 • zadań i obowiązków pracownika administracyjnego

Załącznik:

Procedura funkcjonowania WSB (SARS-CoV-2)

Na stronie internetowej w zakładce KONTAKT udostępniamy wszystkie adresy skrzynek e-mailowych pracowników administracyjnych. Przejdź do zakładki i wybierz osobę, z którą chcesz się skontaktować.

Uzyskaj wsparcie ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 ? Sprawdź poniższe informacje.

Zespół pomocy kryzysowej:

 • dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: natalia.majchrzak@wsb.net.pl; nr tel.: 882 067 771);
 • dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach informowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy antykryzysowej) (e-mail: anna.kurkiewicz@wsb.net.pl; nr tel.: 606 458 842);
 • dr Agnieszka KIJAK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrznych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail: agnieszka.kijak@wsb.net.pl; nr tel.: 516 928 136);
 • dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek Zespołu – odpowiedzialny za wsparcie w sprawach psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: sebastian.niedzwiecki@wsb.net.plnr tel.: 695 170 730).

Sprawdź możliwości wsparcia:

wsparcie finansowe dla studentów
zalicz praktyki pomagając innym
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy