Regulacje prawno-organizacyjne dotyczące funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami prawnymi, które dotyczą organizacji i funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022. Regulacje te  obejmują działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do bieżącego sprawdzania strony.

 

[aktualizacja: 20.12.2021 r.]

W celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności administracyjnej i dydaktycznej Uczelni z jednoczesnym ograniczeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem wprowadza się Procedurę funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2).

Załącznik:

 • Procedura funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)
Szanowni Państwo,

w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wprowadza się elektroniczny obieg wniosków studentów.

Wnioski proszę wysyłać drogą elektroniczną na poniżej wskazane adresy e-mailowe, obsługiwane przez Kierowników Dziekanatów.

1)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Bartoszycach

[email protected].pl

2)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Giżycku

 [email protected]

3)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Jastrzębiu – Zdroju

[email protected].pl

4)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Jaworznie

[email protected]

5)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Koszalinie

[email protected]

6)     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w Skoczowie

[email protected]

7)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku

kierownik.dziekanatu.gdansk@wsb.net.pl

8)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gliwicach

kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl

9)     WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Poznaniu

kierownik.dziekanatu.poznan@wsb.net.pl

 

KONTAKTY

 

REKTOR

dr Andrzej ZDUNIAK

W celu zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie zapewnienia Studentom Uczelni właściwego wsparcia i pomocy związanej z zaistniałą sytuacją kryzysową, z dniem 20 września 2021 r. do odwołania zarządza się, co następuje:

Zmienia się skład Zespołu Pomocy Kryzysowej, który przedstawia się następująco:

1)  dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: [email protected]; nr tel.: 882 067 771);

2) dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach informowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy antykryzysowej) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 606 458 842);

3) mgr Karolina LEŃCZUK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrznych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail: [email protected]; nr tel.: 537 123 125);

4)  mgr Sandra NIEDZIELSKA – członek Zespołu, psycholog – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: [email protected]; nr tel.: 787 214 274).

Załącznik:

ZARZĄDZENIE Rektora Nr 135/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu pomocy kryzysowej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2)

List Ministra Edukacji i Nauki do rektorów

Uchylenie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aktualne zasady i ograniczenia

Uwaga! Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdź, co się zmieni. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

 

WAŻNE!!!

Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/. Proszę także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne.

Istotne informacje publikowane są także przez:

Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

World Health Organization (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: