Specjalność: Zarządzanie kadrami – outsourcing HR

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem specjalności Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych. Coraz częściej firmy poszukują wąsko wyspecjalizowanych specjalistów, których zatrudnienie warunkuje powodzenie projektu lub wpływa na wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa.

Zarówno zarządzanie zasobami ludzkimi jak i umiejętne korzystanie z zewnętrznych zasobów (outsourcing) wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Studia pozwalają na nabycie tych umiejętności. Dzięki nim możesz podjąć pracę w różnego rodzaju firmach i organizacjach na szczeblu m.in. menadżera czy kierownika, jak również na innych stanowiskach, gdzie niezbędna jest praca w grupie, zarządzanie ludźmi i strukturą organizacyjną firmy.

PROFIL ABSOLWENTA

Program studiów na specjalności Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności związane z zarządzaniem pracownikami i organizacją.

Po studiach:

  • Posiadasz szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  • Znasz prawo pracy i uwarunkowania prawne w outsourcingu
  • Znasz podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Wiesz jak zorganizować strukturę organizacyjną firmy, uwzględniając aspekt outsourcingu
  • Możesz podjąć pracę na stanowisku kierowniczym i jako Specjalista ds. HR

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE KADRAMI – OUTSOURCING HR

  • Organizacja i controllingu funkcji personalnej
  • Prawo pracy i uwarunkowania prawne w outsourcingu
  • Systemy rekrutacji i okresowych ocen pracowników
  • Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy