Specjalność: Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Menedżer bezpieczeństwa w biznesie to innowacyjna specjalność na kierunku zarządzanie. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł/mogła podjąć pracę na stanowisku kierowniczym, m. in. w różnorodnych przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych i spółkach, w tym skarbu państwa, zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie, tj. ciągłe i efektywne oraz pozbawione zagrożeń i kryzysów. Studia są przeznaczone szczególnie dla osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym oraz osób zainteresowanych tą tematyką, chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i nabyć specjalistyczne umiejętności.

 Absolwenci studiów są przygotowani do zarządzania wielowymiarowym systemem bezpieczeństwa firmy lub tworzenia takiego systemu od podstaw. Są gotowi zapewnić przedsiębiorcy bezpieczne funkcjonowanie jego personelu i struktur, a także wykonywanie zadań i stosowanie nowoczesnych technologii. Wyróżniają się umiejętnościami z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i ochrony własności intelektualnej. Potrafią też przygotować strategie działania firmy i dopasować je do środowiska konkurencyjnego. Posiadają też umiejętności przygotowywania rozwiązań bezpiecznego finansowania działalności gospodarczej. W obszarze dedykowanej gałęzi gospodarczej potrafią wskazać jej słabe i mocne strony oraz wypracować przedsiębiorcze rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę danej firmy. Znają uwarunkowania prawne działalności gospodarczej i prowadzenia biznesu wynikające z regulacji Unii Europejskiej oraz wewnętrznego prawa polskiego. Jednocześnie wyróżniają się wysokim poziomem kompetencji kierowniczych, mając świadomość ich znaczenia w budowaniu marki danego przedsiębiorstwa.

Studia na specjalności Menedżer bezpieczeństwa w biznesie dzięki kompetentnej kadrze o bogatym doświadczeniu zawodowym umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji wymaganych na współczesnym rynku pracy.

Należą do nich m. in.:

 • posiadanie kompleksowej wiedzy o tajnikach ciągłości działania i strategiach działania biznesu
 • umiejętność zarządzania podmiotem gospodarczym w jego ciągłości działania, w środowisku ryzyka, w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność bezpiecznego zarządzania produkcją i usługami
 • zdolność do reagowania w sytuacjach kryzysowych i bezpiecznego zapewnienia powrotu do normalnej działalności firmy
 • umiejętność podejmowania działań prewencyjnych w bezpiecznym prowadzeniu biznesu
 • znajomość elementów prawa Unii Europejskiej i polskiego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zdobycie praktycznej umiejętności interpretacji prawa spółek
 • znajomość polskich i unijnych norm oraz standardów dotyczących ciągłości biznesu
 • umiejętność znalezienia pomysłu na biznes oraz znajomość nowatorskich mechanizmów prowadzenia biznesu
 • umiejętność pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności biznesowej
 • wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystywania audytu i kontroli w bezpiecznym prowadzeniu biznesu
 • znajomość innowacyjnych metod bezpiecznej rekrutacji oraz przygotowania personelu do wdrażania zmian w przedsiębiorstwie
 • znajomość metod zapewniających rozwój personelu i wykorzystanie czynnika ludzkiego w ciągłości biznesu
 • znajomość innowacyjnych stylów zarządzania bezpieczeństwem biznesu,
  w tym technik i socjotechnik relacyjnych oraz umiejętność ich wdrożenia
 • znajomość skutecznych metod komunikacji, mediacji, negocjacji, oddziaływań oraz Corporate Governance w środowisku rynkowym oraz umiejętność ich zastosowania.

Program studiów wychodzi naprzeciw ujednoliconym normom ISO 22310 Międzynarodowej Organizacji Normalizacji dotyczących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).

Opłata miesięczna: 320 zł; semestralna: 1800 zł; jednorazowa: 3500 zł

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

 • Bezpieczeństwo i ciągłość biznesu
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i własności intelektualnej
 • Zarządzanie kryzysowe w biznesie i utrzymanie ciągłości biznesu
 • Uwarunkowania ekonomiczne ciągłości biznesu
 • Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy