Specjalność: Audyt i kontrola jakości zarządzania

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

We współczesnym świecie przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania, będące gwarantem skutecznego i efektywnego funkcjonowania. W związku z powyższym, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy znajomość systemów zarządzania potrafią wykorzystać zarówno do niezależnej oceny i weryfikacji zastanego systemu zarządzania, jak i do jego modyfikacji, wprowadzenia i utrzymania. Studia skierowane są zarówno do osób rozpoczynających swoją edukację i poszukujących swojej ścieżki zawodowej, jak i do osób będących już uczestnikami rynku pracy, przedstawicieli firm handlowych, usługowych, produkcyjnych, pracowników administracji publicznej i państwowej. Jest to także doskonała propozycja dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy krajowym i międzynarodowym.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Audyt i kontrola jakości zarządzania, student zdobędzie:

 • wiedzę na temat podstawowych standardów, norm prawnych oraz procedur działań audytorskich i kontrolnych,
 • wiedzę na temat technik, narzędzi i metod projektowania badań w zakresie audytu i kontroli jakości zarządzania,
 • wiedzę na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • wiedzę z zakresu planowania i organizowania procesu bezpieczeństwa i kontroli jakości zarządzania wraz z audytem,
 • wiedzę na temat europejskich norm jakości oraz standardów audytu, postępowania po – audytorskiego i pokontrolnego,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy poprzez szczegółowe wyjaśnienie organizacji systemów bezpieczeństwa i zarządzania oraz normy jakości występujące i obowiązujące w Polsce i UE,
 • umiejętność zastosowania właściwej normy prawnej w praktyce, w odniesieniu do badania i sporządzania dokumentacji, standaryzacji i normalizacji,
 • umiejętność przeprowadzenia audytu wewnętrznego i kontroli jakości zarządzania w przedsiębiorstwie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności AUDYT I KONTROLA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA

 • Audyt i kontrola systemów informatycznych
 • Techniki badań audytorskich i kontrolerskich
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • Europejskie normy jakości
 • Standaryzacja i normalizacja
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy