Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służba wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Czym jest Służba Wojskowa?

Służba wojskowa to działalność związana z obronnością kraju oraz utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest zapewnienie obrony terytorialnej, ochrona interesów państwa oraz reagowanie na różnorodne zagrożenia, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Osoby wybierające tę specjalność uczą się pełnienia różnorodnych ról w ramach sił zbrojnych, zarówno w zakresie operacji bojowych, jak i działań pokojowych czy humanitarnych.

 

Dlaczego warto wybrać specjalność służba wojskowa?

Specjalność służba wojskowa jest dla Ciebie, jeśli interesują Cię takie zagadnienia jak:

 • Obrona narodowa – służba wojskowa to szansa na bezpośrednią pracę nad obroną narodową, uczestniczenie w strategicznych działaniach mających na celu zabezpieczenie terytorium kraju.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe – służba Wojskowa umożliwia uczestnictwo w misjach międzynarodowych, współpracę z sojusznikami oraz działania na rzecz pokoju i stabilności globalnej.
 • Praca w ekstremalnych warunkach – studenci zdobywają umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach, zarówno podczas działań bojowych, jak i w ekstremalnych warunkach klimatycznych czy terenowych.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich – specjalizacja rozwija postawy obywatelskie, patriotyzm oraz gotowość do poświęceń dla dobra narodu i bezpieczeństwa społeczeństwa.
 • Praca w siłach zbrojnych – absolwenci mają możliwość kariery zawodowej w różnych strukturach sił zbrojnych, awansując na stanowiska dowódcze czy specjalistyczne.
 • Zarządzanie kryzysowe – studenci uczą się zarządzania kryzysowego, reagowania na sytuacje awaryjne i podejmowania decyzji w warunkach dużej presji czasowej.
 • Patriotyzm i służba dla ojczyzny – wybierając specjalność służba wojskowa, studenci wyrażają gotowość do służby dla ojczyzny, oddania się dla wspólnego dobra i zabezpieczenia przyszłości kraju.

Specjalność służba wojskowa to nie tylko wybór zawodu, ale także wyraz zaangażowania w obronę narodową i bezpieczeństwo społeczności. Jeśli marzysz o dynamicznej karierze, gdzie twoje umiejętności mają wpływ na bezpieczeństwo kraju, to specjalizacja służba wojskowa jest stworzona dla Ciebie.

Po ukończeniu specjalności Służba wojskowa na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, absolwenci zdobywają kompleksowe przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról w obszarze:

 • sił zbrojnych,
 • zarządzania bezpieczeństwem,
 • obrony narodowej

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Służba wojskowa

 • Dowodzenie
 • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
 • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
 • Podstawy prawne służby wojskowej
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy