Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służba Policyjna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest zarówno dla osób, które dopiero planują wstąpić w szeregi Policji Państwowej, jak również do pracujących już funkcjonariuszy, którzy chcieli by podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje i zdobyć awans zawodowy

 

Czym jest Służba Policyjna?

Służba policyjna to fundament społeczeństwa, dbający o bezpieczeństwo, porządek i ochronę obywateli. To instytucja, której zadaniem jest prewencja i zwalczanie przestępczości, utrzymanie porządku publicznego oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonariusze służby policyjnej angażują się w szeroki zakres działań, od patrolowania ulic po ściganie przestępców.

 

Dlaczego warto wybrać specjalność Służba Policyjna na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

 • Misja służby dla społeczeństwa – służba policyjna to wyjątkowa okazja do niesienia pomocy społeczeństwu, dbania o bezpieczeństwo i wspierania społeczności lokalnych.
 • Zawód odpowiadający wyzwaniom – służba policyjna oferuje dynamiczną pracę, gdzie funkcjonariusze stają do walki z różnorodnymi wyzwaniami, począwszy od przestępczości ulicznej po cyberprzestępczość.
 • Różnorodność zadań – studenci zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego, ścigania przestępstw czy prowadzenia dochodzeń.
 • Dostęp do wiedzy prawnej – studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i procedur policyjnych, co umożliwia skuteczną egzekucję prawa.
 • Rola społeczna i edukacyjna – służba policyjna nie tylko reaguje na sytuacje awaryjne, ale także pełni rolę edukacyjną i prewencyjną, współpracując z lokalnymi społecznościami.

Specjalność służba policyjna na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne to nie tylko wybór zawodu, ale także zaangażowanie w służbę społeczeństwu i ochronę jego wartości. Jeśli marzysz o aktywnym udziale w utrzymaniu porządku publicznego, walki z przestępczością i pomocy potrzebującym, ta specjalność jest stworzona dla Ciebie.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów Bezpieczeństwo Narodowe na specjalności Służba policyjna jest przygotowany do pracy:

 • w szeregach Policji Państwowej,
 • a także w Straży Miejskiej,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Państwa,
 • w Służbach specjalnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności SŁUŻBA POLICYJNA

 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Psychologia emocji
 • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 • Zasady użycia broni palnej
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy