Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służba graniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność służba graniczna, realizowana na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, stanowi unikalną ścieżkę edukacyjną dla tych, którzy pragną zaangażować się w ochronę granic państwowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

 

Czym jest służba graniczna?

Służba graniczna to instytucja odpowiedzialna za kontrolę i ochronę granic państwowych. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na obszarze granicznym, zapobieganie nielegalnej migracji, przemytu, terroryzmowi oraz innym zagrożeniom związanym z naruszeniem granic państwowych. Służba graniczna działa w oparciu o przepisy prawa oraz międzynarodowe porozumienia, dbając jednocześnie o poszanowanie praw człowieka i godność każdej osoby przekraczającej granicę.

 

Dlaczego warto wybrać specjalność Służba Graniczna?

Specjalność służba graniczna jest dla Ciebie, jeśli interesują Cię takie zagadnienia jak:

 • Ochrona granic państwowych – studenci specjalizujący się w służbie granicznej zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej ochrony granic państwowych. Są przeszkoleni w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.
 • Zapobieganie przestępczości transgranicznej– specjalność ta przygotowuje do działania w obszarze zwalczania przemytu, nielegalnej migracji oraz innych form przestępczości transgranicznej. Absolwenci są wyposażeni w narzędzia umożliwiające skuteczną walkę z tymi zjawiskami.
 • Współpraca międzynarodowa – służba graniczna często współpracuje z innymi agencjami bezpieczeństwa państwowego oraz organizacjami międzynarodowymi.
 • Bezpieczeństwo narodowe – służba graniczna stanowi pierwszą linię obrony kraju, dbając o bezpieczeństwo przed nielegalnymi migracjami, przemytem, terroryzmem i innymi zagrożeniami.
 • Praca w Służbie Publicznej – absolwenci specjalności służba graniczna mogą pełnić ważne role w strukturach służb granicznych, policji, czy też innych agencjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

Specjalność Służba graniczna na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe to doskonały wybór dla tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w ochronie granic państwowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Oferuje ona nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w obszarze służby granicznej.

Jeśli interesuje Cię ochrona granic i zapobieganie przestępczości transgranicznej, ta specjalność jest dla Ciebie!

Absolwenci specjalizacji Służba graniczna mogą podjąć pracę w różnych instytucjach takich jak:

 • Służba celna,
 • Straż graniczna,
 • Agencje bezpieczeństwa narodowego,
 • Służby specjalne,
 • Organizacje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem granicznym.

Specjalizacja służba graniczna otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz wiedzy, absolwenci są gotowi na dynamiczną karierę związaną z bezpieczeństwem narodowym i ochroną granic.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Służba graniczna

 • Analiza ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń
 • Kompetencje, organizacja i zadania Straży Granicznej
 • Kontrola ruchu granicznego
 • Psychologiczne aspekty kontroli granicznej
 • Zapobieganie nielegalnej migracji
 • Zwalczanie przestępczości granicznej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy