Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Mówiąc o niezwykle popularnym współcześnie bezpieczeństwie nie sposób zapomnieć o bezpieczeństwie wewnątrz instytucji odpowiedzialnych za jego zapewnienie. Stąd też niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej w instytucjach państwowych, takich jak policja, sztaby wojskowe itp. Studia na specjalności „BHP i ochrona przeciwpożarowa” dedykowane są dla osób pragnących zostać inspektorem BHP i ochrony przeciwpożarowej zarówno w instytucjach państwowych jak i w sektorze prywatnym. Duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez cenionych specjalistów zapewnią zdobycie niezbędnych umiejętności do prawidłowego wykonywania pracy zawodowej.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa będziesz gruntownie przygotowanym specjalistą, znającym uwarunkowania formalne związane z analizą ryzyka oraz zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa.

Po studiach:

 • masz wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru
 • znasz metody zapobiegania zagrożeniom pożarowym
 • jesteś specjalistą w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • znasz zasady stosowane w budownictwie i planowaniu rozwoju miejscowości
 • wiesz jakie są wymogi BHP i p.poż budynków i pomieszczeń pracy
 • znasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posługujesz się językiem specjalistycznym, zawodowym
 • możesz podjąć pracę w charakterze inspektora ds. BHP i p.poż. w sektorze prywatnym i jednostkach administracji publicznej

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Podstawy projektowania ergonomicznego
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
 • Źródła zagrożeń pożarowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy