Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz zostać inspektorem BHP i specjalistą w zakresie ochrony p.poż.? W każdym zakładzie pracy oraz jednostkach państwowych potrzebny jest fachowiec w tym zakresie, a duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez cenionych specjalistów zapewnią zdobycie niezbędnych umiejętności do prawidłowego wykonywania pracy zawodowej.

Studia na specjalności „BHP i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczone są dla:

 • osób już zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
 • osób wykonujących czynności z zakresu ochrony i higieny pracy
 • wszystkich tych, którzy myślą o rozwoju kariery i chcą pracować w tych służbach w przyszłości

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa będziesz gruntownie przygotowanym specjalistą, znającym uwarunkowania formalne związane z analizą ryzyka oraz zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa.

Po studiach:

 • masz wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru
 • znasz metody zapobiegania zagrożeniom pożarowym
 • jesteś specjalistą w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • znasz zasady stosowane w budownictwie i planowaniu rozwoju miejscowości
 • wiesz jakie są wymogi BHP i p.poż budynków i pomieszczeń pracy
 • znasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posługujesz się językiem specjalistycznym, zawodowym
 • możesz podjąć pracę w charakterze inspektora ds. BHP i p.poż. w sektorze prywatnym i jednostkach administracji publicznej

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Podstawy projektowania ergonomicznego
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
 • Źródła zagrożeń pożarowych

Przedmioty międzykierunkowe:

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy