Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zapraszamy na studia, które umożliwią Ci poznanie mechanizmów rządzących światowym terroryzmem. Zgłębisz historię terroryzmu i jego psychologię, a przede wszystkim nauczysz się zasad prewencji antyterrorystycznej dzięki którym, będziesz przygotowany do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa zarówno w agencjach państwowych, firmach prywatnych jak i w administracji publicznej zajmującej się prewencją antyterrorystyczną. Będziesz miał kompetencje, aby odnaleźć się w instytucjach takich jak:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Policja,
 • Straż Graniczna.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Antyterroryzm:

 • wyróżniasz się kompetencjami przywódczymi;
 • wiesz jak przeciwdziałać terroryzmowi;
 • potrafisz działać etycznie i odpowiedzialnie;
 • znasz prawo z zakresu antyterroryzmu;
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy;
 • znasz specjalistyczny język obcy – potrafisz porozumieć się z międzynarodowymi jednostkami odpowiedzialnymi za prewencję terrorystyczną;
 • możesz podjąć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa w sektorze prywatnym i jednostkach administracji publicznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ANTYTERRORYZM

 • Historia terroryzmu
 • Psychologia terroryzmu
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy