Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w WSB z siedzibą w Poznaniu. Projekt skierowany jest do studentów oraz kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej uczelni i obejmuje:

 • realizację wsparcia dla studentów w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
 • realizację staży krajowych dla studentów;
 • realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania  oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów WSB i w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej;
 • podniesienia kompetencji zawodowych studentów WSB, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową;
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na WSB, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej.

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w szczególności: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 8 243 883,64 zł, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 7 996 567,10 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 947 945,13 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Kierownik projektu: mgr Justyna KASPROWICZ

Oferowane szkolenia, szkolenia certyfikowane, warsztaty

organizowane w ramach projektu

Dla Studenta

Dla Kadry

 • Informacje o ścieżkach szkoleniowych
 • Szczegółowy opis ścieżek szkoleniowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu
„Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

DLA KOGO?

Szkolenia skierowanie są dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, zatrudnionej na umowę o pracę, posiadającej staż pracy od roku do ponad 30 lat, przy czym kadra dydaktyczna może być także zatrudniona na umowę cywilno-prawną pod warunkiem, że będzie mogła wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce podczas prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr.

 

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się z tłumu kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

ZYSKASZ

 1. Większą efektywności w procesie kształcenia.
 2. Podniesiesz kompetencje.
 3. Większą jakości w procesie zarządzania.
 4. Międzynarodowe certyfikaty.

Po zakończeniu szkoleń i warsztatów otrzymacie Państwo zaświadczenia ich ukończenia wydane przez lidera w branży szkoleniowej – Asseco Data Systems.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną lub elektroniczną email: [email protected]:
  • Zgłoszenie udziału w projekcie (pobierz)oraz umowa dwustronna (pobierz) (skan parafowany na każdej stronie).
  • Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji (pobierz) – dotyczy kadry dydaktycznej.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
 1. Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, doradca zawodowy poprosi Cię o wypełnienie testu wejścia w celu wykonania bilansu kompetencji, który pomoże wybrać ścieżkę szkoleniową.
 2. Na podstawie powyższych dokumentów i bilansu kompetencji Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.
 3. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected].

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu
„Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

DLA KOGO?

Szkolenia skierowane są do studentów wszystkich wydziałów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, stopnia pierwszego i drugiego, na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, którym do zakończenia studiów pozostały maksymalnie 4 semestry.

DLACZEGO WARTO?

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się z spośród tłumu osób poszukujących pracy.

ZYSKASZ

 1. Znacznie większe szanse na rynku pracy.
 2. Dodatkowe kompetencje zawodowe.
 3. Międzynarodowe certyfikaty

Po zakończeniu szkoleń i warsztatów otrzymacie Państwo zaświadczenia ich ukończenia wydane przez lidera w branży szkoleniowej – Asseco Data Systems.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

1.     Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną lub elektroniczną email: [email protected]:

2.     Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, doradca zawodowy poprosi Cię o wypełnienie testu wejścia w celu wykonania bilansu kompetencji, który pomoże wybrać ścieżkę szkoleniową.

3.     Na podstawie powyższych dokumentów i bilansu kompetencji Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.

4.     Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected].

Image module
Image module

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.