Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKOJASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POZNAŃ

PSYCHOLOGIA
Studia licencjackie (I stopnia) – KOSZALIN
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Psychologia  – studia w Koszalinie

 

Studia na Naszym Wydziale w Koszalinie na kierunku psychologia przygotują studentów do pracy w branżach, w których jednym z wyzwań jest komunikacja międzyludzka. Poznasz psychologiczne podłoże zachowań ludzkich oraz ich decyzji. Będziesz prawidłowo analizował różnorodne rodzaje komunikatów, pozyskasz kompetencje w obszarze konstruktywnego porozumiewania się i wspierania. W toku studiów dowiesz się, w jaki sposób należy analizować, diagnozować i pomagać w rozwiązaniu różnych problemów życiowych człowieka. Studia opierają się na kilku specjalnościach do wyboru. Możesz zatem studiować psychologię kryminalistyczno-śledczą, poznawać tajniki wiedzy z zakresu psychologii klinicznej lub uczyć się na temat psychologii w biznesie i zarządzaniu. Ty decydujesz z jakiej ścieżki kształcenia chcesz skorzystać. Psychologię w Koszalinie może studiować dziennie lub zaocznie.

Dlaczego warto wybrać studia w WSB?

Psychologia na Wydziale w Koszalinie to dobry wybór dla wszystkich tych, którzy chcą pracować z drugim człowiekiem. Nabywasz nie tylko nowe umiejętności społeczne, ale również stajesz się bardziej pewny siebie i świadomy swojej osobowości m.in. dzięki licznym warsztatom i szkoleniom organizowanym przez Uczelnię.

Image module
Image module

Jesteśmy jedną z niewielu Uczelni w Polsce, w której możesz wybierać oryginalne ścieżki kształcenia w obszarze nauk psychologicznych. Po studiach możesz pracować w obszarze kryminalistyki, w służbach mundurowych, w wojsku i nie tylko!

Kadrę dydaktyczną tworzą praktycy, psycholodzy, seksuolodzy, psychoonkolodzy, naukowcy. W efekcie poznajesz psychologię od strony praktycznej, lepiej rozumiesz problemy oraz  wyzwania zawodowe w tej sferze.

Image module
Image module

Psychologia to kierunek, który nadal jest na topie. Oznacza to, że istnieje ciągła potrzeba oferowania ludziom możliwości nauczania w tym zakresie, zdobywania nowych kompetencji społecznych, niezbędnych na szerokim rynku pracy.

Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. W toku studiów dowiesz się jak diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności życiowych człowieka. Na studiach poznasz tajniki wiedzy z podstaw psychiatrii, procesów poznawczych, psychologii klinicznej z psychopatologią i wielu innych ciekawych obszarów.

W planie studiów dla psychologii na Wydziale w Koszalinie znajdują się przedmioty podstawowe i kierunkowe, np.:

 • Wprowadzenie do psychologii;
 • Metodologia badań naukowych w psychologii;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Poradnictwo psychologiczne w sprawach sądowych;
 • Psychologia zeznań świadków oraz podejrzanych;
 • Psychologia sytuacji kryzysowych;
 • Psychologia zdrowia;
 • Psychologia społeczna.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PSYCHOLOGIA w Koszalinie

Studiując psychologię u Nas w Koszalinie masz możliwość wyboru innowacyjnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych potrzebach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku psychologia w Koszalinie

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
7810zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3960zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
680zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
7370zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3740zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
640zł
Za miesiąc z góry

Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Psychologia na Wydziale w Koszalinie to studia dla osoby z duszą humanisty, która dąży do poznawania procesów psychicznych zachodzących w sobie i w drugim człowieku. To dobry wybór dla osoby otwartej na wiedzę z zakresu nauk społecznych. Kształcenie na tym kierunku przygotowuje do wykonywania zawodu psychologa w różnych sektorach oraz otwiera drogę na dalsze zdobywanie wiedzy.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów psychologicznych będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szpitalach;
 • Ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • Ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • Ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • Firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • Instytucjach państwowych;
 • Ośrodkach doradczych;
 • Sądach;
 • wielu innych!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: