FAQ

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w dziekanacie/punkcie rekrutacyjno-informacyjnym wydziału Uczelni w godzinach pracy dziekanatów. Godziny pracy dziekanatów podane są w zakładce GODZINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

Rejestracja on-line nie jest obowiązkowa, aby zostać studentem naszej Uczelni konieczne jest złożenie w terminie kompletu dokumentów. GODZINY I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa do końca września (dla rekrutacji zimowej) i/lub do końca marca (dla rekrutacji letniej) bieżącego roku akademickiego.

W przeciągu do 2 tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów kandydat otrzymuje pismo o spełnieniu warunków z jednoczesnym zaproszeniem na spotkanie organizacyjne.

Opłata rekrutacyjna wynosi  85zł i dotyczy wszystkich poziomów studiów.

Numer konta oraz dane do przelewu opłaty administracyjnej dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl w zakładce REKRUTACJA on-line

Terminy zjazdów dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl w zakładce PLANY ZAJĘĆ.

Wpłatę tytułem opłaty za studia należy dokonać do każdego 5-go dnia miesiąca na indywidualny dla każdego studenta numer konta (numer zostanie nadany i wpisany do umowy). Pierwsza rata jest wpłacana w terminie określonym w umowie.

Informacje o stypendiach można znaleźć: www.wsb.net.pl w zakładce STYPENDIA.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą złożyć właściwy wniosek do dziekanatu wydziału Uczelni – wzory wniosków i regulaminy dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce STYPENDIA.

Pełna oferta praktyk i staży dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl w zakładce PRAKTYKI.

Wniosek do Dziekana można znaleźć www.wsb.net.pl w zakładce WZORY DOKUMENTÓW oraz w siedzibie Uczelni w dziekanacie jest możliwość pobrania w wersji papierowej.

W sprawie płatności piszemy wniosek do Rektora. Wniosek do Rektora można znaleźć: www.wsb.net.pl w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Regulamin opłat znaleźć można w: www.wsb.net.pl w zakładce REGULACJE PRAWNE

Z Rektorem można umówić się za pośrednictwem asystentki ([email protected] ). Z Dziekanem można umówić się za pośrednictwem kierowników dziekanatów. Niezbędne adresy znajdują się w zakładce KONTAKTY.

Wniosek o zwolnienie z przedmiotu wraz z załącznikami, które upoważnią do zwolnienia z wychowania fizycznego – długotrwałe zwolnienie lekarskie (jako podstawa do zwolnienia).

Dyplom ukończenia studiów można odebrać 30 dni po egzaminie dyplomowym w Wydziale, w którym student kończy edukacje. Należy pamiętać, że dyplom odbiera się osobiście.

Należy pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia, dostarczyć go osobiście do Siedziby Uczelni bądź wysłać pocztą elektroniczną na mail [email protected]. Wniosek można znaleźć: www.wsb.net.pl w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Należy osobiście odebrać hasło w dziekanacie.

Pełen wykaz znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl w zakładce DZIEKANAT ON-LINE -Godziny obsługi interesantów

Osobiście w siedzibie Uczelni (w godzinach obsługi dziekanatu) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: niezbędne adresy znajdują się w zakładce KONTAKTY

Tak, starości grup są obsługiwani poza kolejnością.

Koniecznością jest złożenie wniosku do Dziekana Wydziału oraz wniesienie opłaty za wpis warunkowy, która zawarta jest w Regulaminie Opłat z roku, w którym student podpisał umowę.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy