Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Kryminalistyka z detektywistyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Detektywistyka to dziedzina, która zajmuje się poszukiwaniem i zbieraniem dowodów w celu udowodnienia lub obalenia określonej tezy lub zarzutów. Detektywi mogą pracować w różnych dziedzinach takich, jak: kryminalistyka, prywatna detektywistyka, ochrona dóbr i mienia czy rozwiązywanie sporów. Detektywi zajmują się przeprowadzaniem różnego rodzaju działań, jak na przykład przeprowadzaniem wywiadów i przesłuchań, aby uzyskać informacje od świadków lub podejrzanych. Zajmują się również przeprowadzaniem analizy dokumentów, wykonywaniem odcisków palców, analizowaniem odcisków butów i innych śladów, które mogą być przydatne w rozwiązaniu zagadek kryminalnych. Kryminalistyka jest natomiast dziedziną nauki zajmującą się zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem dowodów związanych z przestępstwami. Jej celem jest udowodnienie lub wykluczenie winy podejrzanego oraz ustalenie okoliczności i motywów popełnienia przestępstwa. Jeśli chciałbyś w przyszłości rozwiązywać skomplikowane zagadki i szukać odpowiedzi na trudne pytania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Kryminalistyka z detektywistyką jest przygotowany do pracy:

 • w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości,
 • w służbach mundurowych i paramilitarnych,
 • w sektorze bankowym i skarbowym,
 • w służbach dochodzeniowo-śledczych,
 • w służbach więziennych,
 • w służbach kryminalnych Policji,
 • w służbach specjalnych takich, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadowcza czy Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • w firmach windykacyjnych oraz detektywistycznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Kryminalistyka z detektywistyką student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu podstawowej terminologii dotyczącej zagadnień kryminalistycznych i psychologicznych, odnoszących się do działań kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań metodyki kryminalistycznej szczególnie w odniesieniu do działań kryminalno-śledczych, w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw, pozyskiwaniem informacji śledczych, badaniem śladów i dowodów oraz dokumentowaniem czynności kryminalistycznych,
 • wiedzę o systemie związanym z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji wspomagających i ekspertalnych (przeprowadzanie ekspertyz),
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w działaniach kryminalno-śledczych w kontekście działań organów ścigania oraz działań detektywistycznych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie kryminalistyki z detektywistyką, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad i norm etycznych w kontekście działań organów ścigania na różnych etapach śledztwa i działań służących pozyskiwaniu informacji śledczych,
 • wiedzę z zakresu różnorodnych technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie działań kryminalno-śledczych,
 • wiedzę z zakresu podstawowych metod kryminalistycznych, czynności operacyjno-rozpoznawczych, i socjotechnik w pracy wywiadowczej,
 • wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, uregulowania prawne usług detektywistycznych oraz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości w ramach kryminalistyki i detektywistyki,
 • umiejętność wykorzystywania metod oraz konkretnych procedur w celu realizacji zadań związanych z różnymi sferami bezpieczeństwa w kontekście przepisów prawnych, procedur postępowania, zadań kryminalistyki i kryminologii oraz usług detektywistycznych,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur dotyczących projektowania i diagnostyki psychologicznej oraz identyfikacji i oceny skutków zagrożenia wynikającego z działań kryminalno-śledczych,
 • umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegania i analizowania dylematów etycznych w pracy organów ścigania, szczególnie w zakresie metodyki kryminalistycznej i działań dochodzeniowo-śledczych,
 • umiejętność opracowania i analizowania dokumentacji czynności kryminalistyczno-śledczych,
 • umiejętność analizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz ekspertyz kryminalistycznych,
 • umiejętność wykorzystania metod oraz konkretnych procedur w celu realizacji zadań związanych z różnymi etapami czynności kryminalistyczno-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności KRYMINALISTYKA Z DETEKTYWISTYKĄ

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo śledczych
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Metodyka kryminalistyczna
 • Prawne uregulowania usług detektywistycznych
 • Badanie i dokumentowanie czynności kryminalistycznych
 • Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy