Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Giżycko)

Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Studia na Mazurach (WSB Giżycko)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 14 października 2014 r. nadał Wydziałowi Nauk Społecznych w Giżycku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne. Był to ważny krok do uruchomienia naszej kolejnej jednostki Uczelni, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim.

W WSB, również w Giżycku tworzymy razem społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie.

Giżycko to świadomie wybrane miasto, w którym zdecydowaliśmy się kształcić Studentów tworząc tym sposobem miejsce edukacji dla społeczności lokalnych, również dla osób, którzy chcą łączyć pracę zawodową z nauką.

Bezpieczeństwo jest rozumiane przez nas jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka

Na jakich kierunkach studiów licencjackich kształcimy w WSB Giżycko?

W Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku kształcimy na kierunkach studiów takich jak:

Dlaczego warto studiować w WSB?

  • Organizacja studiów w naszej Uczelni jest dopasowana do osób pracujących.

Naszym celem jest edukowanie studentów pracujących oraz tych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. W WSB Giżycko możesz łączyć życie zawodowe ze studiami – jest to możliwe i korzystne.

  • Gwarantujemy Tobie sukces zawodowy.

Pierwsze doświadczenia zdobywasz na praktykach, które zapewnia Tobie Uczelnia. W Akademickim Biurze Karier i Rozwoju uczysz się przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i korzystasz z warsztatów doradztwa zawodowego.

  • Jesteśmy Uczelnią, która posiada wiele innowacyjnych specjalności związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa.

Studiując w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa zdobywasz kompetencje w modułach przedmiotów kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz tych stricte związanych z wąskim obszarem tematu, który najbardziej Cię interesuje.

KONTAKT- WSB Giżycko

Zapraszamy do sekcji: KONTAKT

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:
tel. 602 466 522
e-mail: [email protected]

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku:

e-mail: [email protected] 

Platforma edukacyjna:
tel.572 711 889
e-mail: [email protected]

Biuro karier i praktyk // Dyplomy:

e-mail: [email protected] / [email protected]

Sekretariat Konferencji:

e-mail: [email protected]

Biuro Rektora:

e-mail: [email protected]

Sekcja obsługi studenta – opłaty za studia:

e-mail:  [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: