Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK
jako studia I stopnia

Specjalność: Kryminalistyka śledcza

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kryminalistyka śledcza zajmie się szukaniem odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas prowadzenia dochodzeń śledczych. Zajmuje się badaniem i analizowaniem dowodów fizycznych, takich jak odciski palców, ślady stóp, ślady krwi, narzędzia zbrodni. Obejmuje również przygotowywanie opinii eksperckich oraz przedstawianie ich w sądzie jako dowodów. Bada zagadnienia związane z przestępczością, jej przyczynami, skutkami oraz sposobami jej zapobiegania. Zajmuje się również prowadzeniem specjalistycznych badań takich jak balistyka, toksykologia czy identyfikacja osób. Kryminalistyka śledcza obejmuje również  działania procesowe, takie jak przeszukania, przesłuchania czy zabezpieczanie dowodów. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozwiązywać zagadki kryminalne i szukać odpowiedzi na trudne pytania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Kryminalistyka śledcza jest przygotowany do pracy:

 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • w służbach mundurowych (kryminalnych wydziałach policji),
 • w więziennictwie,
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw,
 • w wydziałach kryminalno-śledczych instytucji państwowych i międzynarodowych,
 • w biurach i agencjach detektywistycznych,
 • w strukturach Wojska Polskiego.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Kryminalistyka śledcza student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii odnoszącej się do działań kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań w odniesieniu do działań kryminalno-śledczych, szczególnie w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw, pozyskiwaniem informacji śledczych oraz dowodów,
 • wiedzę z zakresu metodyki wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w psychologii kryminalno-śledczej w kontekście działań organów ścigania,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie kryminalistyki śledczej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego,
 • wiedzę na temat kryteriów służących profilowaniu sprawców i podejrzanych przestępstw, analizy środowiska przestępczego, badaniu śladów i dowodów,
 • wiedzę z zakresu elementów analizy logicznej w działaniach dochodzeniowo-śledczych i jej wpływ na dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze,
 • umiejętność dokonania obserwacji podstawowych zjawisk patologicznych oraz dokonania analizy ich wpływu na działania przestępcze,
 • umiejętność opracowania i analizowania dokumentacji czynności kryminalistyczno-śledczych,
 • umiejętność analizowania i stosowania zasad prawnych odnoszących się do pracy i zadań organów ścigania, szczególnie w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego oraz procedur dotyczących działań dochodzeniowo-śledczych powiązanych z przesłuchiwaniem podejrzanych, oskarżonych oraz ofiar przestępstw, pozyskiwaniem informacji oraz dowodów kryminalistycznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności KRYMINALISTYKA ŚLEDCZA

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo-śledczych
 • Metodyka kryminalistyczno-śledcza
 • Prakseologia operacyjnych działań dochodzeniowo – śledczych
 • Prawo karne, materialne i procesowe
 • Ślady i dowody w kryminalistyce śledczej
 • Badanie i dokumentowanie czynności kryminalistyczno-śledczych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy