Specjalność: Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ochrona zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łącząca w sobie biznes z pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą powodują konieczność kształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej pod potrzeby tej istotnej branży. Zarzadzanie jednostkami ochrony zdrowia współcześnie wymaga interdyscyplinarnego podejścia aby osiągnąć wysokie standardy prawne oraz w obsłudze klienta. Specjalność Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia jest odpowiedzią Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na oczekiwania rynku pracy.  Absolwent tej specjalności potrafi zarządzać praca placówki medycznej wraz z prowadzeniem dokumentacji pacjenta. Posiada podstawy autoprezentacji i budowania wizerunku organizacji, jak również charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania placówkami.

 

Zdobyta wiedzą i umiejętności pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w:

  • publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia
  • w placówkach zajmujących się finansowaniem ochrony zdrowia
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

  • wyróżniasz się  wiedzą i umiejętnościami z zakresu autoprezentacji i budowania wizerunku,
  • znasz podstaw zarządzania i prawa pracy,
  • znasz sposoby zarzadzania finansami przedsiębiorstw,

potrafisz zastosować w praktyce zasady komunikacji interpersonalnej

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Podstawy prawa pracy
  • Zarządzanie projektami
  • Podstawy zarządzania
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy