Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności to nowoczesna specjalność studiów która umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat  najnowszych osiągnięć z zakresu bezpieczeństwa żywności i umiejętności dotyczących technologii żywności. Studiując na tej specjalności poznasz przepisy prawa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej oraz zasady racjonalnego żywienia, które możesz wykorzystać w pracy dietetyka. Studia wyposażą Cię również w wiedzę z zakresu norm żywieniowych w zakładach żywienia zbiorowego oraz technologii produkcji i przetwarzania żywności. W przyszłości będziesz mógł zarządzać systemami bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami GHP/GMP i HACCP. Nauczysz się również jak bezpiecznie modyfikować skład żywności i wzbogacać go o dodatkowe substancje funkcjonalne. Jeśli tematyka bezpieczeństwa żywności jest Ci bliska, a w przyszłości chciałbyś zajmować się tworzeniem strategii bezpiecznego zarządzania żywnością oraz kontrolowaniem i edukowaniem innych w tym zakresie – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne oraz standardy żywieniowe,
 • wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu, w tym dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, pasożytów i szkodników) występujących w żywności oraz nowoczesnych metod ich wykrywania i wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • wiedzę na temat podstawowych terminów i definicji z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych,
 • wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta,
 • wiedzę z zakresu problematyki prawa żywnościowego, standardów żywności, systemów bezpieczeństwa żywności oraz zarządzania ryzykiem w żywieniu, w tym podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności,
 • wiedzę na temat podstawowych technik zarządzania stosowanych w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności,
 • wiedzę na temat zasad i uwarunkowań prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania się, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego,
 • umiejętność interpretowania środowiskowych zagrożeń zdrowia, szczególnie w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia, zarządzania ryzykiem w żywieniu, profilaktyki żywieniowej,
 • umiejętność oceny pozytywnych i negatywnych skutków modyfikacji genetycznych żywności,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem specjalności bezpieczeństwo żywności i żywienia,
 • umiejętność wskazania czynników chemicznych, fizycznych oraz biologicznych, w tym mikrobiologicznych, występujących w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i w transporcie żywności, mających wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

 • Analiza jakości żywienia
 • Mikrobiologia żywności
 • Zarządzanie ryzykiem w żywieniu
 • Fizjologia żywienia
 • Żywność funkcjonalna i wygodna
 • Żywienie w alergiach
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy