Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Psychodietetyka – trener personalny

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychodietetyka – trener personalny to innowacyjna specjalność studiów na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne. Program studiów oraz duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów – praktyków pozwala zdobyć wiedzę zarówno psychologiczną jak i związaną z dziedziną żywności i żywienia człowieka.

Po specjalności Psychodietetyka posiadasz zawód Trenera Personalnego – masz kompetencje do opracowywania specjalistycznych programów edukacyjnych  oraz treningowych dla różnych grup wiekowych.  Studia dają Ci możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • branży rekreacyjno – terapeutycznej jako trener i psychodietetyk
 • poradniach specjalistycznych zajmujących się leczeniem otyłości
 • oddziałach szpitalnych jako terapeuta osób cierpiących na otyłość,
 • restauracjach, firmach cateringowych jako dietetyk opracowujący menu uwzględniające zasady zdrowego żywienia
 • szkołach jako specjalista ds. edukacji żywieniowej

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Psychodietetyka,  dzięki wykładom i praktycznym warsztatom prowadzonym przez specjalistów, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności, dzięki którym możesz realizować się zawodowo. dotyczącej wpływu czynników psychologicznych, żywieniowych i ruchowych na zachowanie zdrowia lub powstawanie chorób.

Po studiach na specjalności Psychodietetyka:

 • masz wiedzę na temat wpływu czynników psychologicznych, żywieniowych i ruchowych na zachowanie zdrowia lub powstawanie chorób
 • potrafisz prawidłowo zdiagnozować czynniki psychologiczne w zaburzeniu odżywiania (m.in. zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości)
 • wiesz jak zapobiegać otyłości, uwzględniając czynniki psychologiczne i właściwą motywację
 • potrafisz przygotowywać i realizować programy profilaktyczno – lecznicze oparte o trening, odżywianie i właściwe nastawienie osób objętych programem

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHODIETETYKA – TRENER PERSONALNY

 • Diagnoza stylu odżywiania i zachowań żywieniowych
 • Formy treningu indywidualnego
 • Podstawy odnowy biologicznej
 • Stretching
 • Żywienie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy