Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Psychodietetyka – trener personalny

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychodietetyka to dziedzina, która łączy wiedzę z zakresu psychologii z dziedziną dietetyki. Psychodietetycy zajmują się pomocą osobom, które mają trudności z utrzymaniem zdrowego stylu życia, m.in w kontrolowaniu swojej wagi ciała czy trudności związane z relacjami z jedzeniem. Celem psychodietetyki jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z jedzeniem i utrzymaniem zdrowego stylu życia poprzez stosowanie indywidualnie dopasowanych strategii i technik. Zdrowy styl życia związany jest również z aktywnością fizyczną, a tą dziedziną zajmują się z kolei trenerzy personalni. Pomagają oni w osiągnięciu celów związanych z sylwetką, poprzez dostarczanie indywidualnie dopasowanych programów treningowych, motywowanie oraz edukowanie w zakresie zdrowych nawyków. Psychodietetycy i trenerzy personalni wykorzystują różne metody i techniki, aby pomóc swoim klientom w osiągnięciu zdrowia i dobrego samopoczucia. Psychodietetyk skupia się na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jedzeniem i utrzymaniem zdrowego stylu życia, natomiast trener personalny skupia się na pomocy w osiągnięciu celów dotyczących aktywności fizycznej. Obie dziedziny wymagają wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie pomagać swoim klientom.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychodietetyka  – trener personalny student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu podstawowych terminów i definicji nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych,
 • zakres budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowaniu organizmu w procesie żywienia,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe oraz kondycję psychofizyczną,
 • wiedzę na temat rodzajów i głównych faz stretchingu oraz zasad profilaktyki wad postawy ciała, zorientowanych na zastosowanie praktyczne,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność wykazania się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, m.in. stretchingu, korekcji postawy ciała, treningu indywidualnego i zdrowotnego, powiązanymi również z promocją zachowań prozdrowotnych oraz działań rehabilitacyjnych i rekonwalescencyjnych,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie psychodietetyki i problematyki treningu personalnego oraz działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych, mających na celu identyfikację i niwelowanie problemów pacjenta i grup społecznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHODIETETYKA – TRENER PERSONALNY

 • Diagnoza stylu odżywiania i zachowań żywieniowych
 • Formy treningu indywidualnego
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Stretching
 • Fizjologia żywienia
 • Zaburzenia odżywiania
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy