Specjalność: Edukacja i promocja zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Edukacja i promocja zdrowia są procesami, które pozwalają na zwiększenie świadomości na temat zdrowia i jego ważności, a także na rozwijanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzięki edukacji zdrowotnej ludzie mają możliwość poznać skuteczne metody zapobiegania chorobom, a także zrozumieć swoje ciało i jego potrzeby. Promocja zdrowia natomiast, powoduje  zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz poprawę warunków życia, które wpływają na zdrowie. Edukacja i promocja zdrowia są procesami mającymi na celu zwiększenie świadomości i umiejętności dotyczących zdrowia oraz wprowadzenie zmian w stylu życia, które pozytywnie wpływają na zdrowie jednostki i społeczeństwa. Edukacja zdrowotna polega na przekazywaniu wiedzy na temat zdrowia i chorób, a także na rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Promocja zdrowia natomiast, to działania mające na celu zwiększenie dobrostanu zdrowotnego i zmniejszenie ryzyka chorób poprzez zmianę niekorzystnych zachowań i warunków życia. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się propagowaniem zdrowego stylu życia w różnych środowiskach –  nie wahaj się – wybierz tę specjalność!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo zdrowotne na specjalności Edukacja i promocja zdrowia jest przygotowany do pracy:

 • w strukturach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i samorządowym,
 • w organizacjach zaangażowanych w realizację założeń państwowej i światowej polityki zdrowotnej,
 • w mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta w dziedzinie edukacji i promocji zdrowia,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach promujących zdrowy styl życia,
 • jako edukator prowadzący szkolenia z zakresu promocji zdrowego stylu życia

Podejmując studia na specjalności Edukacja i promocja zdrowia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakresie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka oraz fizjologii, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowaniach organizmu podczas wysiłku sportowego,
 • wiedzę na temat zagrożeń zdrowia jednostki i populacji związanych ze stylem życia, jakością środowiska przyrodniczego i społecznego oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe, kondycję psychofizyczną, w tym zagrożenia związane z problemem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz innych rodzajów uzależnień,
 • wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce, Europie i na świecie, oraz na temat koncepcji działań w promocji zdrowia,
 • wiedzę z zakresu zasad kształtowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, profilaktyki uzależnień, w tym metod kształtowania odpowiednich zachowań żywieniowych w cyklu życia,
 • wiedzę z zakresu roli sportu i rekreacji w pedagogice zdrowia, metod implementacji aktywności fizycznej do świadomości ludzi oraz kształtowania ich zdrowego i zrównoważonego stylu życia,
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy, formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej szczególnie z identyfikacją i analizą zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie edukacji i promocji zdrowia oraz podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Edukacja i promocja zdrowia

 • Edukacja zdrowotna w rodzinie, szkole, mediach i reklamie
 • Prawo i polityka zdrowotna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programy profilaktyczno-zdrowotne
 • Psychologia zdrowia
 • Sport i rekreacja w pedagogice zdrowia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy