Zaproszenie na szkolenie w marcu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

„Skuteczność w pracy operacyjnej”

Planowanie, strategia, taktyka. Efektywna realizacja założonych celów operacyjnych.

 

 

Termin: 19.03.2024 (wtorek), godz. 10:00-14:00

Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

 

Program szkolenia

 

 1. PRACA OPERACYJNA. ELEMENTY PODSTAWOWE
 • Czym jest praca operacyjna i w jakim celu prowadzi się czynności operacyjno-rozpoznawcze?
 • Kto w polskim porządku prawnym prowadzi pracę operacyjną?
 • Najważniejsze zasady pracy operacyjnej oraz ich znaczenie dla skuteczności realizacji zadań.
 • Cel operacyjny i jego realizacja.
 • Analiza błędów w realizacji celu operacyjnego.
 • Dokumentowanie pracy operacyjnej. Znaczenie i funkcje dokumentowania wykonanych czynności.
 • Ewidencja i archiwum. Znaczenie i funkcje dla skuteczności operacyjnej.
 1. FUNKCJONARIUSZ OPERACYJNY
 • Przygotowanie funkcjonariusza do realizacji zadań.

    –  prawidłowa selekcja do służby (predyspozycje naturalne)

    –  szkolenie,

    –  samokształcenie,

    –  doświadczenie i praktyka.

 • Umiejętności przydatne i ich udoskonalanie.

    –  wiedza ogólna,

    –  umiejętność szybkiego uczenia się,

    –  przygotowanie aktorskie, umiejętności oratorskie,

    –  podstawy wiedzy na temat psychologii człowieka.

 • Przygotowanie się funkcjonariusza do realizacji konkretnego celu
 • Zindywidualizowany dobór metod i środków operacyjnych.
 • Indywidualnie czy w zespole?

 

 1. ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
 • Rola władzy politycznej, zadaniowanie,
 • Otoczenie społeczne, klimat pracy dla służb,
 • Wątpliwości moralno-etyczne w pracy operacyjnej i kwestia praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • Rola przełożonego. Model idealny,
 • Rola inspekcji wewnętrznej.  Model idealny,
 • Motywacja w służbie. Złożoność procesów

 

 1. Środki i wybrane metody pracy operacyjnej w ujęciu praktycznym
 • Podstawowe środki pracy operacyjnej:

–    HUMINT,

–    OSINT,

–    SIGINT.

 • Podstawowe (wybrane) metody pracy operacyjnej:

–  Wywiad i ustalenie,

– Rozmowa operacyjna,

–   Przedsięwzięcie operacyjno-techniczne,

–  Obserwacja.

 • Złożone (wybrane) metody pracy operacyjnej:

– Kombinacja operacyjna,

– Praca z Osobowymi Źródłami Informacji (OZI)

– Kontrola operacyjna,

– Gra operacyjna,

– Operacje specjalne.

 • Praca operacyjna w cyberprzestrzeni.

 

 

 

Prowadzący:

 

płk Agencji Wywiadu w st. spocz. Przemysław Leśniak

Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Przez 25 lat służył w polskich służbach specjalnych o profilu kontrwywiadowczym i wywiadowczym. Pracował również  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z zakresem odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, obiektów i osób w polskich placówkach dyplomatycznych.  Wykładowca i trener szkoleń operacyjnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie a także  Z-ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w Szkole Wywiadu w Kiejkutach Starych.

 

Zapisy: do dnia 05.03.2024 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/1Xmp7UY98oMcwNrc9Krdu_bp39tqv5uAi5HOMzsDIJfk/viewform?edit_requested=tru

 

Szczegóły dot. szkolenia: https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/skutecznosc-w-pracy-operacyjnej/

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]