Bezpłatne zajęcia z doskonalenia metodycznego dla nauczycieli

Bezpłatne zajęcia z doskonalenia metodycznego dla nauczycieli

 

W roku akademickim 2022-2023 realizujemy doskonalące zajęcia metodyczne dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, do których Państwa serdecznie zapraszamy. Zajęcia są prowadzone przez Panią Doktor Wiesławę HORST, Pełnomocnik Rektora ds. doskonalenia metodycznego nauczycieli.

 

 

Zajęcia z Panią Doktor odbywają się co tydzień, przez cały rok akademicki, w następujących formach:

Pierwszy rodzaj zajęć – skierowany jest do wszystkich nauczycieli. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, a tematyka poruszana w ramach programu to m.in. style uczenia się i nauczania, metody i techniki badań w naukach społecznych, dokumentacja – protokoły i raporty z badań, style myślenia i nauczania, praktyczne aspekty realizacji projektów, rola muzyki w uczeniu się, czy też społeczeństwo ludzi uczących się.

Drugi rodzaj zajęć – specjalnie skierowany jest do młodych nauczycieli, którzy u nas w Uczelni mają staż dydaktyczny krótszy niż jeden rok. Zajęcia te przebiegają w małych grupach, a odbywają się w każdą środę. Na zajęciach przekazywana jest wiedza w postaci programu szkoleń na tematy takie jak m.in. metody projektu (project-based learning), podstawy nauczania – wiedza; źródła wiedzy, umiejętności zawodowe i oczekiwania pracodawcy, specyfika nauczania dorosłych, dokumenty prawne w dydaktyce, narzędzia do identyfikacji zagrożeń zawodowych, narzędzia do identyfikacji niezgodności, role zespołowe, rodzaje inteligencji oraz style uczenia się.

Trzeci rodzaj zajęć – to indywidualne konsultacje Pani dr Wiesławy HORST, z których może skorzystać każdy nauczyciel naszej Uczelni– odbywają się we wtorki, w godzinach 10.00 – 11.00 (spotkanie dostępne jest przez platformę edukacyjną). Forma przewidziana dla osób chcących uzyskania dodatkowych informacji i indywidualnego powtórzenia niejasnych kwestii ze szkolenia.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do skorzystania z okazji i uczestnictwa w zajęciach. Osoby zainteresowane prosimy aby zgłosiły chęć udziału w zajęciach do Dziekana swojego Wydziału.