15 pozytywna ocena jakości kształcenia wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną – kierunek psychologia w Giżycku!

Z nieskrywaną dumą mamy przyjemność ogłosić, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku PSYCHOLOGIA na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku.

 

To już 15. pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydana na kierunkach, jakie prowadzimy w naszej Uczelni.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej to potwierdzenie wysokiego poziomu jakości kształcenia, który m. in. świadczy o nieustannym rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i potwierdza dbałość Uczelni o dobro całej społeczności akademickiej.

Image module