Certyfikowane szkolenie online: „Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania u osób dorosłych”

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online: „Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania u osób dorosłych”

Praktyczne warsztaty oparte o sytuacje terapeutyczne z gabinetu psychologa i psychoterapeuty.

 

Uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach doskonalących dla psychologów i psychoterapeutów umożliwi Państwu poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy o narzędziach, metodach, technikach pracy i podejściach skutecznych w terapii zaburzeń przywiązania.

 

Szkolenie porusza zagadnienia efektywności oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami wykazującymi trudności w zakresie budowania relacji i zaufania zarówno w związkach partnerskich, przyjacielskich oraz zawodowych, w rozumieniu własnych emocji i wyrażaniu uczuć,
a także zgłaszającymi problemy z nadmierną krytyką siebie i innych.

 

Warsztat praktyczny opiera się ćwiczeniach i przykładach, dotyczących:

 

– analizowania historii życia klienta, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa, aby móc poprawnie zlokalizować i zrozumieć źródło jego problemów – wytyczne do analizy sytuacji rodzinnej w celu stworzenia odpowiedniego planu pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej;

– rozpoznawania cierpienia psychicznego oraz dysfunkcji pacjenta jako efektu zaburzeń przywiązania;

– pokonywania trudności podczas diagnozy i terapii zaburzeń więzi – analizy pułapek diagnostycznych z uwzględnieniem podobieństw i współwystępowania symptomów w zaburzeniach osobowości z osi II: osobowości antyspołecznej, osobowości borderline i osobowości narcystycznej;

– związku między zaburzeniami przywiązania a współwystępującymi z nimi zaburzeniami afektywnymi;

–  metod, dzięki którym możemy zbudować poczucie zrozumienia i wsparcia w relacji z klientem, u którego zidentyfikowaliśmy pozabezpieczny styl przywiązania

– integrowania metod i technik terapeutycznych odpowiadających na potrzeby klientówo pozabezpiecznym stylu przywiązania i mających problemy w różnych obszarach nawiązywania relacji.

 

Organizator: Psychologia w praktyce Centrum Kompetencji Forum Media Polska Sp. z o.o.

Termin: 21.07.2022, godz. 9:00-15:00

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: TUTAJ

Zapisy: studentów, absolwentów oraz pracowników WSB prosimy o zapisy drogą mailową na adres: [email protected]