Dr Magdalena LEMECHA

KIEROWNIK PROMOCJI I BIBLIOTEKI

Dr Magdalena LEMECHA - WSB- zdjęcie

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

e-mail: [email protected]// [email protected]

 

W 2015 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroniła rozprawę doktorską na temat: „Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii”. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada doświadczenie w pracy biurowej i redakcyjnej.

Prywatnie interesuje się muzyką klasyczną, szeroko pojętą kulturą japońską oraz prozą interaktywną.