Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Interesujesz się zdrowym stylem życia i chcesz z tym budować swoją przyszłość zawodową? Ta specjalność jest właśnie dla ciebie.

Uzyskaj wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii zdrowia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej (rehabilitacji) chorób cywilizacyjnych, a także szeroko rozumianych zagadnień promocji zdrowia psychicznego i somatycznego. Dowiedz się więcej
o indywidualnych właściwościach stylu życia osób w różnym wieku, związku jaki istnieje między stylem życia a ze zdrowiem i chorobą, a także uzyskaj wiedzę i umiejętności jak modyfikować zachowania szkodliwe dla zdrowia.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty w zakresie psychoprofilaktyki zdrowia i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w sanatoriach i uzdrowiskach,
 • w placówkach NFZ,
 • w placówka oświatowych i pozaszkolnych,
 • w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • właściciela firmy świadczącego usługi w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne o specjalności: psychologia zdrowia, na studiach I stopnia ma interdyscyplinarną wiedzę na temat psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, zasad zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na zmianę nawyków ludzkich. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych związanych z kształtowaniem pozytywnego stosunku do własnego zdrowia, opracowywania programów działań profilaktyczno- edukacyjnych dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup społecznych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA ZDROWIA

  • Projektowanie programów profilaktyki zdrowia
  • Relacje interpersonalne
  • Zdrowie psychiczne i somatyczne
  • Psychoedukacja
  • Psychologia zdrowego stylu życia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy